Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynllun Interniaeth Israddedig:

Gwnewch gais am weithgaredd gyda thâl ym Mhrifysgol Bangor!

Mae interniaethau yn ffordd gwych o gael profiad gwaith ar eich CV, ac ar gyfer datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd. Mae interniaethau gyda thâl (hyd at 150 awr) ar gael yn ysgolion ac adrannau'r Brifysgol, ac mae'r ceisiadau bellach ar agor! Dyddiad cau am wneud cais: 1yp, dydd Mercher 12eg Rhagfyr.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth: https://my.bangor.ac.uk/content/employability-info/internopps.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2018