Cynllun Interniaeth Israddedig: Gwnewch gais am interniaeth (gyda chyflog) yma ym Mhrifysgol Bangor!

Mae interniaethau yn ffordd gwych o ennill profiad newydd ar gyfer eich CV, ac er mwyn datblygu eich sgiliau Cyflogadwyedd. Yn ystod semester 2 a haf 2017, bydd cyfleoedd interniaeth o lefel graddedig (gyda thâl) ar gael yn arbennig i fyfyrwyr israddedig Prifysgol Bangor.

Mae hyd yr interniaethau yn amrywio rhwng 100-150 awr, a bydd hyn yn cael ei drefnu o amgylch eich amserlen academaidd. 

Mae’r cyfleoedd yn cynnwys cefnogi ymchwil, trefnu cynadleddau, gwaith prosiect efo’r Undeb Myfyrwyr, cyfryngau a cynhyrchu fideos, marchnata, datblygu gwe, cysylltu a chyflogwyr, gwaith maes a llawer mwy…!  Peidiwch a gadael i ddiffyg profiad eich atal rhag ymgeisio – rydym yn edrych am frwdfrydedd, potensial a sgiliau trosglwyddadwy – bydd gweithdai cefnogol yn cael eu trefnu i’ch helpu efo’ch ceisiadau.

Porwch drwy’r cyfleoedd yma www.bangor.ac.uk/employability/internopps.php.cy. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd Rhagfyr 17eg.

Os hoffech siarad efo rhywun am unrhyw elfen o’r Cynllun Interniaeth, cysylltwch efo tîm GCB – cyflogadwyedd@bangor.ac.uk neu dewch i’n gweld ar 2il lawr Rathbone.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2016