Dathliad Cyflogadwyedd

Hoffai tîm Gwobr Cyflogadwyedd Bangor eich gwahodd i Ddathliad Cyflogadwyedd, cyfle i ddathlu a llongyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd camau positif i wella eu cyflogadwyedd a'u rhagolygon gyrfa.

Bydd cyflwyniadau gan fyfyrwyr am sut mae eu profiadau  yn y brifysgol wedi eu helpu i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol, a bydd Gwobrau Rhagoriaeth y GCB yn cael eu gwobrwyo i fyfyrwyr sydd wedi cael eu enwebu gan eu ysgol academaidd am ymrwymiad rhagorol i gyflogadwyedd.

5:30yh – Diod a lluniaeth ysgafn

6:00yh – Gwobrau a cyflwyniadau myfyrwyr

Cysylltwch gyda cyflogadwyedd@bangor.ac.uk i gadarnhau eich lle. 

 

 

 

 


Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018