Dechrau eich busnes eich hun

Sut y gall B-Fentrus eich helpu i ddatblygu eich sgiliau entrepreneuraidd a dechrau eich busnes eich hun.

Oes gennych chi syniad busnes, neu rydych yn gwybod eich bod eisiau gweithio i chi eich hun? Gall B-Fentrus eich helpu!

Trwy gydol y flwyddyn, mae B-Fentrus yn cynnig cyngor un-i-un sy'n gyfrinachol ac am ddim gyda mentor busnes. P'run a oes gennych hadau syniadau ar ddarn o bapur, cynllun busnes llawn neu'n gwybod eich bod eisiau gweithio i chi eich hun, gall mentor busnes eich helpu i gymryd y camau nesaf.

Eleni, mae'r mentoriaid busnes wedi bod yn ymwneud â helpu'r 'Ugly Foods Shop' - siop dros dro yn gwerthu llysiau a ffrwythau 'hyll' sydd fel arfer yn cael eu 'gwrthod' gan archfarchnadoedd am eu hedrychiad anarferol. Roedd y siop yng Nghanolfan Siopa Deiniol ym Mangor yn llwyddiant ysgubol yn ystod y cyfnod agor byr ym Mawrth.

Yn ogystal â mentora un-i-un, mae B-Fentrus hefyd yn cynnal llawer o ddigwyddiadau ac maent ar hyn o bryd yn cynllunio Ysgol Haf  Dechrau Busnes i fyfyrwyr a graddedigion sydd â diddordeb mewn bod yn hunangyflogedig neu mewn datblygu eu sgiliau menter.   

Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw un o’r gweithgareddau hyn, cysylltwch â:

 b-fentrus@bangor.ac.uk 
B-Fentrus, Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, Ail Lawr, Neuadd Rathbone

01248 388 356
Facebook / Twitter 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2015