Diddordeb mewn bod yn Warchodwr Plant Cofrestredig?

Diddordeb mewn bod yn Warchodwr Plant Cofrestredig?

Mae sesiynau briffio NCMA ar gofer bobl sydd â diddordeb mewn bod yn warchodwr plan cofrestredig.  Prif bwirad y sesiwn yw darapru gwybodaeth a rhoi amser i ofyn cwestiynau i’w helpu ddewis fod yn gwarchodwraig fel gyrfa.

Gwybodaeth y sesiynau:

Dydd Gwener 11 Ionawr 2013 and Dydd Iau Mawrth 7 2013 am 10.00-11.30. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal yn Plas Pawb, Safle Ysgol Maesincla, Caernarfon, LL55 1DF.

Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â:

Haf - 07929 244785  haf.davies@btinternet.com

Joanne - 07734 734124 joanne.morris@ncma.org.uk

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012