Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diwrnodau Gwirfoddoli - Cymdeithas Eryri

Brwydro Ffromlys Chwarennog ym Mharc Meurig, Bethesda:

 

Dyddiadau: 19 Gorffennaf

Cyfarfod: 13:00, maes parcio Stryd Ogwen, Bethesda. Mae’r maes parcio oddi ar y stryd fawr ym Methesda, sydd â chysylltiadau cludiant cyhoeddus rheolaidd.


Dewch â: bwyd a diod, dillad sy’n dal dŵr, haenau o hen ddillad cynnes, yn cynnwys het. Argymhellir  esgidiau glaw ac eli haul hefyd - pwy a ŵyr beth wnaiff y tywydd?!  Mae rhai mannau’n wlyb iawn, felly dewch â dillad ac esgidiau addas!

 

 

 

Brwydro Ffromlys Chwarennog yn y Gerlan, Bethesda:

Dyddiadau: 22 Gorffenaf

Cwrdd: 10:00, Y mae chwarae ger Stryd Goronwy, Gerlan (cysylltwch os oes arnoch angen cyfarwyddiadau)

Dewch â: bwyd a diod, dillad sy’n dal dŵr, haenau o hen ddillad cynnes, yn cynnwys het. Argymhellir  esgidiau glaw ac eli haul hefyd - pwy a ŵyr beth wnaiff y tywydd?!  Mae rhai mannau’n wlyb iawn, felly dewch â dillad ac esgidiau addas!

 

Brwydro Ffromlys Chwarennog yng Nghoed Doctor, Llanberis

Dyddiadau: 25 Gorffenaf

Cwrdd: 10:00, Maes parcio Parc Gwledig Padarn (cysylltwch os oes arnoch angen cyfarwyddiadau)

Dewch â: bwyd a diod, dillad sy’n dal dŵr, haenau o hen ddillad cynnes, yn cynnwys het. Argymhellir  esgidiau glaw ac eli haul hefyd - pwy a ŵyr beth wnaiff y tywydd?!  Mae rhai mannau’n wlyb iawn, felly dewch â dillad ac esgidiau addas!

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012