Dosbarthiadau Meistr i Fyfyrwyr ar Ymgynghoriaeth

Yn dilyn llwyddiant blynyddoedd blaenorol, bydd Byddwch Fentrus (B-Enterprising) yn cynnig cyfres o ddosbarthiadau meistr i fyfyrwyr a graddedigion Bangor. Arweinir y rhain gan Chris Walker, Ymgynghorydd Busnes Rhyngwladol a Mentor a Hyfforddwr i'r Rhaglen Cefnogi Menter, a gyllidir gan HEFCW.

Yn ystod dau weithdy ym mis Mawrth, bydd cyfranogwyr yn gweithio mewn timau bychain ar broject i ddatblygu sgiliau ymgynghori ac ystod lawn o offer a sgiliau busnes ar gyfer cleient go iawn.  Bydd y pwyslais ar ddysgu trwy brofiad gan wneud tasgau a bydd yn cynnwys senario go iawn a ddarperir gan y cleient.

Y llynedd, cymerodd myfyrwyr a graddedigion ran yn y dosbarthiadau meistr gyda'r nod o amrywio  gweithgareddau'r Tŷ Gwydr i gynnwys gwefan yn gwerthu nwyddau o werth gwirioneddol i'r amgylchedd. 

Cynhelir sesiynau ddydd Mercher 4 Mawrth ac 11 Mawrth yn G23, Thoday.  I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle, dilynwch y cyswllt hwn.

Ceir rhestr o weithdai, digwyddiadau a chystadlaethau ar wefan a thudalen Facebook Byddwch Fentrus.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2015