Ffair Addysgu Prifysgol Bangor 2016

Dydd Mawrth, 16 Chwefror 
12.30-2.300yp Neuadd Chwaraeon, Safle’r Normal  

Digwyddiad penodol i fyfyrwyr blwyddyn olaf BA(SAC) a rhai TAR Uwchradd a Chynradd Prifysgol Bangor yn unig.  


Dewch draw i gael y wybodaeth ddiweddaraf am swyddi gwag i athrawon, lleoliadau gan asiantaethau a manylion am yrfaoedd. Ceir stondinau – rhwng 20-25 fel arfer - gyda Asiantaethau Athrawon Llanw/Recriwtio, Awdurdodau Addysg, Undebau Llafur a Chanolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn bresennol.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2016