Ffair Recriwtio Graddedigion 2016

Yn eich blwyddyn olaf neu yn dilyn cwrs Meistr?     Chwilio am swydd neu leoliad??

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Bangor yn trefnu bws i’r Ffair Recriwtio Graddedigion 2016 ym Manceinion ar Mehefin 15 & 16 2016 (10:30am - 4pm). Dyma eich cyfle i gyfarfod oddeutu 150 o gyflogwyr blaenllaw a’u holi am swyddi i raddedigion a lleoliadau gwaith.

Cewch ragor o wybodaeth yma
https://my.bangor.ac.uk/employability/digwyddiadau/

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016