Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd – Mae amseroedd y Clinig Gyrfaoedd wedi newid.

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd – Mae amseroedd y Clinig Gyrfaoedd wedi newid. 

O ddydd Llun 26 Medi, amseroedd y Clinig Gyrfaoedd fydd:          

Llun

Mawrth

Mercher 

Iau  

Gwener

                            

Llun- 14.00 (20 mins)
            14.20 (20 mins)
            14.40 (20 mins)
            15.00 (30 mins)
            15.30 (30 mins)
            16.00 (30 mins)

Mawrth -  12.00 (20 mins)
            12.20 (20 mins)
            12.40 (20 mins)
            13.00 (30 mins)
            13.30 (30 mins)
           
Mercher - 10.00 (20 mins)
             10.20 (20 mins)
             10.40 (20 mins)
             11.00 (30 mins)
             11.30 (30 mins)
             12.00 (30 mins)

Iau -   14.00 (20 mins)
             14.20 (20 mins)
             14.40 (20 mins)
             15.00 (30 mins)
             15.30 (30 mins)
             16.00 (30 mins)

Gwener - 13.30 (20 mins)
                  13.50 (20 mins)
                  14.10 (20 mins)
                  14.30 (30 mins)
                  15.00 (30 mins)
                  15.30 (30 mins)

Os hoffech gael apwyntiad 20 munud 30 muned gyda Chynghorwr Gyrfaoedd, a fyddech cystal â chysylltu â ni drwy ein: 

Gwefan :www.bangor.ac.uk/careers

E-bost :careers@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 382071

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2011