Gwasanaeth Gyrfaoedd Wedi Cau - 28 Chwefror

Byddwn ar gau drwy'r dydd ar Ddydd Mawrth 28 Chwefror. Os oes gennych apwyntiad gyda Chynghorydd Gyrfa, bydd man eistedd ar gael ar hyd y coridor a bydd yr Ymgynghorydd yn dod i gasglu chi. Bydd oriau agor arferol yn ailddechrau ar Ddydd Mercher. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2012