Gweithdai Sgiliau Ysgrifennu ac Ymchwil

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio yn cynnal cyfres o un ar bymtheg gweithdy rhyngweithiol sy’n agored i bob myfyriwr ar draws pob lefel astudio. Darpara’r gyfres hon gyfle ymarferol i archwilio materion sy’n ganolog i ysgrifennu yn y brifysgol ac i’r broses ymchwilio ac ysgrifennu ar gyfer eich traethodau hir, ac mae’n cynnwys y themâu canlynol:

 • Bod yn feirniadol
 • Llwyddo gyda’ch astudiaethau ôl-raddedig
 • Deall cwestiynau traethawd
 • Diffinio pwnc eich traethawd hir
 • Darllen i ysgrifennu
 • Cynllunio eich traethawd hir
 • Ysgrifennu brawddegau gwell
 • Adolygu’r llenyddiaeth
 • Aralleirio ac osgoi llên-ladrad
 • Cynigion ymchwil
 • Sut i gryfhau eich dadl
 • Ysgrifennu crynodeb eich traethawd hir
 • Rhoi graen ar eich gwaith
 • Ysgrifennu rhagarweiniad eich traethawd hir
 • Hyder i gyflwyno ar lafar
 • Canfod atebion i’ch cwestiynau ymchwil

Mae croeso i chi ddilyn y rhaglen weithdai gyflawn, neu ddewis o’r sesiynau hynny’n unig sy’n apelio atoch chi. Bydd lleoliad y gweithdai yn cael eu datgelu unwaith fyddwch chi wedi archebu eich lle. I gael amlinelliad llawn o’r rhaglen ac i archebu eich lle, ewch i: https://www.bangor.ac.uk/studyskills/workshops/rhaglen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2019