Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Holl Newyddion A–Y

A all eich syniad busnes fod yn werth rhan o £44,000?

Mae Gwobrau Entrepreneuraidd Santander yn agored yn awr i geisiadau ac mae'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Bangor sydd â syniad am fusnes neu newydd ddechrau busnes  ennill gwobrau ariannol mawr a chyfleoedd da i farchnata.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Chwefror 2014

Academi'r Gweithwyr Llawrydd GO Wales

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012

Access to Masters Scholarships available

A limited number of funded places are available for students interested in studying MA/MSc Sustainable Environmental Management (Welsh Medium) at the School of Environment, Natural Resources and Geography from September 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2012

Amser i feddwl am brofiad gwaith!

Amser i feddwl am brofiad gwaith!

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2017

Amser meddwl am brofiad gwaith!

Amser meddwl am brofiad gwaith!

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2017

Amser meddwl am brofiad gwaith!

Amser meddwl am brofiad gwaith!

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2017

Amser meddwl am brofiad gwaith!

Amser meddwl am brofiad gwaith!

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2018

Angen Profiad Gwaith o Lefel Graddedig?

Angen Profiad Gwaith o Lefel Graddedig?

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2016

Argraffiad 2012 o'r Cylchgrawn EUROGRADUATE

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ebrill 2012

Arloesi amlddisgyblaethol mewn twristiaeth antur ym Mhrifysgol Bangor yn dod â llesiant i ogledd Cymru.

Mae Menter trwy Ddylunio yn dychwelyd yn 2018 gyda'r seithfed gystadleuaeth flynyddol, ac mae'r tîm buddugol newydd ennill siec am £2,500. Mae'r her yn dod â myfyrwyr o feysydd Seicoleg, Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg, Busnes, Dylunio Cynnyrch ac Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau at ei gilydd i weithio mewn timau amlddisgyblaethol. Eu nod yw creu cynnyrch neu wasanaeth ar gyfer busnesau lleol dros gyfnod o 8 wythnos.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2018

At sylw myfyrwyr sy’n graddio eleni!

At sylw myfyrwyr sy’n graddio eleni!

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ebrill 2016

Bwriadu graddio efo GCB eleni?

Bwriadu graddio efo GCB eleni?

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2015

Cadwch yr awen in lifo

Keep your writing on track

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019

Cael trafferth i wneud aseiniad?

Cael trafferth i wneud aseiniad?

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2019

Caffi Gyrfaoedd Gwyddoniaeth

Dyddiad cyhoeddi: 17 Chwefror 2012

Canllawiau a Chwisiau Sgiliau Astudio Ar-lein

Canllawiau a Chwisiau Sgiliau Astudio Ar-lein

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2019

Canolfan Sgiliau Astudio: Cyfeirio myfyrwyr

Cyfeirio myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2019

Canolfan Sgiliau Astudio ‒ Gweithdai i ddod

 

Canolfan Sgiliau Astudio ‒ Gweithdai i ddod

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2018

Chwilio am eich swydd raddedig, leoliad gwaith, neu i rwydweithio?

Chwilio am eich swydd raddedig, leoliad gwaith, neu i rwydweithio?

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2019

CYFLE GOGLEDD CYMRU - sut y gall ehangu'r sector ynni yng ngogledd-orllewin Cymru fod o fantais i CHI

Gellwch CHI gyfrannu at ehangu posibl y sector ynni yng ngogledd orllewin Cymru, a manteisio o hynny.
 
Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnal digwyddiad ar gyfer myfyrwyr STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), a hynny brynhawn Mercher, 19 Chwefror. Cynhelir y digwyddiad ar y Campws.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ionawr 2014

Cyfleodd Interniaeth Gyda Thâl

Cyfleodd Interniaeth Gyda Thâl

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2017

Cyfleodd Interniaeth Gyda Thâl ym Mhrifysgol Bangor!

Cyfleodd Interniaeth Gyda Thâl ym Mhrifysgol Bangor!

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2019

Cyfleoedd Interniaeth Gyda Thâl

Cyfleoedd Interniaeth Gyda Thâl

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2018

Cylchgrawn Digidol Eurograduate 2011

Pynciau yn cynnwys : Gweithio Dramor, Swyddi yn Ewrop ar gyfer Graddedigion, Cyrsiau Ôl-raddedig, Rhaglenni MBA a mwy!

Mwy...

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2011

Cylchlythyr XP Cyflogadwyedd!

Cylchlythyr XP Cyflogadwyedd!

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2015

Cymerwch rheolaeth o’ch gyrfa!

Cymerwch rheolaeth o’ch gyrfa!

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2017

Cyn-fyfyriwr entrepreneuraidd yn cyrraedd rownd cynderfynol rhanbarthol Santander

Mae cyn-fyfyriwr doethuriaeth ac entrepreneur o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd gynderfynol ranbarthol Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander 2017.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2017

Cynhadledd Gyrfaoedd i Fyfyrwyr y Coleg Gwyddorau Dynol

Careers Conference for the College of Human Sciences Students

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2019

Cynllun Datblygiad Personol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Cynllun Datblygiad Personol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2017

Cynllun Datblygiad Personol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Cynllun Datblygiad Personol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2018

Cynlluniau Yfory - Cyngor Gwynedd

Cynlluniau Yfory - Cyngor Gwynedd

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2019

Cynllun Interniaeth Israddedig

Cynllun Interniaeth Israddedig

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018

Cynllun Interniaeth Israddedig

Cynllun Interniaeth Israddedig

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2018

Cynllun Interniaeth Israddedig:

Cynllun Interniaeth Israddedig:

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2018

Cynllun Interniaeth Israddedig: Gwnewch gais am interniaeth (gyda chyflog) yma ym Mhrifysgol Bangor!

Cynllun Interniaeth Israddedig: Gwnewch gais am interniaeth (gyda chyflog) yma ym Mhrifysgol Bangor!

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2016

Datblygu eich cyflogadwyedd drwy ddewis eang o weithdai a digwyddiadau

Datblygu eich cyflogadwyedd drwy ddewis eang o weithdai a digwyddiadau     

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2014

Dathliad Cyflogadwyedd

Dathliad Cyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2018

Dathliad Cyflogadwyedd

Dathliad Cyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018

Dathlu Cyflogadwyedd Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu eu Cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol a chyd-gyrsiol tra yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2014

Dathlu Cyflogadwyedd Myfyrwyr Prifysgol Bangor

Cynhaliwyd y Dathliad Cyflogadwyedd blynyddol yn Neuadd Reichel yn ddiweddar i longyfarch myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau i wella eu cyflogadwyedd ac wedi arddangos ymrwymiad arbennig i ddatblygu’n broffesiynol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2016

Dathlu Dawn Entrepreneuraidd Ifanc yng Nghymru!

Dathlu Dawn Entrepreneuraidd Ifanc yng Nghymru!

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2017

Dathlu Syniadau Mawr Cymru

Dathlu Syniadau Mawr Cymru

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2018

Dau yn cynrychioli Bangor yng ngystadleuaeth Entrepreneuriaeth Santander

Mae gan Prifysgol Bangor gynrychiolaeth dda yn rownd gynderfynol Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander 2018, sydd yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Strathclyde ar 26 Mehefin.

Wedi eu dethol drwy gystadleuaeth ymhlith graddedigion a myfyrwyr sydd eto i raddio o’r Brifysgol, mae Tim Hunt a Joe Perkins ymhlith 20 entrepreneur sydd eisoes wedi ennill cymal arall yn y gystadleuaeth. Bydd y ddau yn ceisio ‘gwerthu’ eu syniad busnes er mwyn ceisio lle yn y ffeinal rhanbarthol.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mehefin 2018

Dechrau eich busnes eich hun

Dechrau eich busnes eich hun

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2015

Dewch i'r Farchnad Nadolig Myfyrwyr Prifysgol Bangor!

Dewch draw i brynu eich anrhegion Nadolig ac i gefnogi gweithgareddau mentrus ein stondinwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2012

Diddordeb mewn bod yn Warchodwr Plant Cofrestredig?

Diddordeb mewn bod yn Warchodwr Plant Cofrestredig?

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012

Digwyddiad Gwych!

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2012

Digwyddiad LifeStartFest cyntaf yng Nghymru

Cyngor gyrfaoedd, rhwydweithio a pizza i fyfyrwyr yng Nghymru!

Mae Jack Newton newydd raddio, wedi ennill Her LifeStart ac wedi derbyn swydd gyda JCDecaux, yr asiantaeth hysbysebu awyr agored rhyngwladol. Bydd Jack yn un o’r siaradwyr yng Ngŵyl LifeStart cyntaf Cymru ym Mhrifysgol Bangor ar 26 Medi.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Medi 2018

Diwrnodau Gwirfoddoli - Cymdeithas Eryri

Dyddiad cyhoeddi: 18 Gorffennaf 2012

Diwrnod Cyflogadwyedd i Raddedigion 2018

Diwrnod Cyflogadwyedd i Raddedigion 2018

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2018

Dosbarthiadau Meistr i Fyfyrwyr ar Ymgynghoriaeth

Dosbarthiadau Meistr i Fyfyrwyr ar Ymgynghoriaeth

Dyddiad cyhoeddi: 12 Chwefror 2015

Dosbarth Meistr yn dod ag arbenigedd ynghyd i helpu Menter Gymdeithasol Leol

Mae wedi bod yn bleser mawr i'r tîm Byddwch Fentrus gynnig cyfres o 'Ddosbarthiadau Meistr' ar Ddechrau Busnes a Sgiliau Ymgynghori i fyfyrwyr a graddedigion Bangor. Arweiniwyd y rhain gan Chris Walker, Ymgynghorydd Busnes Rhyngwladol a Mentor a Hyfforddwr Dechrau Busnes i'r Rhaglen Cefnogi Menter, a gyllidir gan HEFCW.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2013

Dweud eich Dweud am y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd!

Dweud eich Dweud am y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd!

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2018

Entrepreneur ifanc o Fangor yn credu bod digon o bysgod yn y môr

Mae myfyriwr 20 oed o Brifysgol Bangor yn defnyddio ei angerdd dros fioleg y môr i wireddu ei uchelgais o ddod y cyflenwyr ar lein mwyaf o rywiogaethau o bysgod byw yng ngwledydd Prydain.  

Bydd Sam Hamill, sydd ar ei drydedd flwyddyn o astudio Bioleg y Môr, yn lansio ei Big on Fish fis Tachwedd, siop ar lein ac ar y stryd yn gwerthu offer acwariwm ac yn cadw mwy na 1100 o rywogaethau o bysgod egsotig a chwrel.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2017

Farchnad Nadolig Myfyrwyr - 06.12.17

Farchnad Nadolig Myfyrwyr - 06.12.17

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Ffair Addysgu Prifysgol Bangor 2016

Ffair Addysgu Prifysgol Bangor 2016

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2016

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2018

Ffair Recriwtio Graddedigion 2016

Ffair Recriwtio Graddedigion 2016    

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016

Ffair Recriwtio Graddedigion Manceinion

Ffair Recriwtio Graddedigion Manceinion   

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2018

Ffair Swyddi

Ffair Swyddi

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2015

Ffair Swyddi Cymraeg

Ffair Swyddi Cymraeg

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2016

Ffair Swyddi Cymraeg

Mae’r Ffair Swyddi Cymraeg yn gyfle i gyfarfod cyflogwyr o amryw o sectorau sy’n ystyried sgiliau Cymraeg yn bwysig yn y gweithle. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2017

Ffair Swyddi yn lwyddiant

Cynhaliwyd Ffair Swyddi lwyddiannus iawn yn ddiweddar (28/09/16) yn Neuadd PJ ym Mhrifysgol Bangor. Cafwyd dros 45 o stondinau gyda chyflogwyr graddedigion, cwmnïau lleol a gwasanaethau gwirfoddol yn bresennol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2016

Ffair y Gyfraith Prifysgol Bangor, 20 Tachwedd 2019

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2019

Ffeiriau Gyrfaoedd

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2011

Ffeiriau gyrfaoedd yr hydref ym Manceinion - ym mis Hydref a mis Tachwedd

Ffeiriau gyrfaoedd yr hydref ym Manceinion - ym mis Hydref a mis Tachwedd

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

GCB a’r HEAR

GCB a’r HEAR

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2018

Grwpiau ysgrifennu ymchwil (GYY)

Grwpiau ysgrifennu ymchwil (GYY)

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2019

Gwasanaethau Gyrfaoedd ar gau ar 16 Mawrth

Byddwn ar gau drwy'r dydd ar ddydd Gwener y 16eg o Fawrth, gan bydd ein MARCHNAD GWANWYN ymlaen yn Neuadd PJ o 1:30pm. Bydd oriau agor arferol yn ail gychwyn o ddydd Llun ymlaen. Ymddiheuriadau am unrhyw anhwylustod.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2012

Gwasanaethau Myfyrwyr ar gau 3yp 18 Rhagfyr 2015

Gwasanaethau Myfyrwyr ar gau 3yp 18 Rhagfyr 2015

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd – Mae amseroedd y Clinig Gyrfaoedd wedi newid.


Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2011

Gwasanaeth Gyrfaoedd Wedi Cau - 28 Chwefror

Dyddiad cyhoeddi: 24 Chwefror 2012

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd - Gweithgareddau a Digwyddiadau

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd - Gweithgareddau a Digwyddiadau

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2019

Gweithdai Gyrfaoedd 2012

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2012

Gweithdai Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Gweithdai Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

Gweithdai i ddatblygu eich medrau cyflogadwyedd

Gweithdai i ddatblygu eich medrau cyflogadwyedd 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2018

Gweithdai i ddatblygu eich medrau cyflogadwyedd

Gweithdai i ddatblygu eich medrau cyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2020

Gweithdai Sgiliau Ysgrifennu ac Ymchwil

Gweithdai Sgiliau Ysgrifennu ac Ymchwil

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2019

Gweithdai Sgiliau Ysgrifennu ac Ymchwil a mwy

Gweithdai Sgiliau Ysgrifennu ac Ymchwil a mwy

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2019

Gweithdy cyflogwr - Civil Service Fast Stream - 12.15pm - 19 Mawrth 2019

Gweithdy cyflogwr - Civil Service Fast Stream

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2019

Gweithdy llwyddiannus am yrfaoedd yn y diwydiant niwclear

Daeth dros 70 o fyfyrwyr o nifer o wahanol ddisgyblaethau yn cynnwys peirianneg, cemeg, gwyddor amgylcheddol, busnes, y gyfraith, seicoleg a daearyddiaeth at ei gilydd mewn gweithdy a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhrifysgol Bangor i ddysgu am yrfaoedd yn y diwydiant niwclear. Cynhaliwyd y gweithdy mewn partneriaeth â Horizon Nuclear Power, National Skills Academy for Nuclear (NSAN), a'r rhaglen Nuclear Graduates Programme. 

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2015

Gwirfoddoli fel Arweinydd Cyfoed

Gwirfoddoli fel Arweinydd Cyfoed

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2019

Gwneud y Gorau o’ch Darlithoedd a'ch Nodiadau

Gwneud y Gorau o’ch Darlithoedd a'ch Nodiadau

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2019

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor – dechreuwch hawlio’ch XP!

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor – dechreuwch hawlio’ch XP! 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

Gyrfaoedd Peirianneg yn y Diwydiant Llwythwyr Lorïau

Gyrfaoedd Peirianneg yn y Diwydiant Llwythwyr Lorïau

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2019

Help gyda Mathemateg ac Ystadegau

Help gyda Mathemateg ac Ystadegau

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2019

Her y Stryd Fawr i Fyfyrwyr Mentrus

Gosodwyd y cefndir ar gyfer Menter drwy Ddylunio 2016 gan y galw cynyddol i drawsffurfio profiad y stryd fawr.

Mae'r gystadleuaeth, sydd â gwobr ariannol o £5,000, yn dod ag unigolion o ddisgyblaethau academaidd amrywiol ym Mhrifysgol Bangor at ei gilydd i weithio fel timau i ddatrys briff dylunio yn y byd go iawn a roddir ger bron gan bartner masnachol lleol; eleni Cyngor Dinas Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2016

Holl Hwyl y Ffair!

Holl Hwyl y Ffair!

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015

Job Fair

Dyddiad cyhoeddi: 1 Hydref 2012

Lansio Rhaglen Hyfforddi Ddoethurol Envision

Partneriaeth Hyfforddi Doethurol yw 'Envision', a gyllidir gan NERC ac sydd dan arweiniad grŵp tra llwyddiannus o sefydliadau ymchwil yn y Deyrnas Unedig. Bydd yn recriwtio 60 o fyfyrwyr PhD (12 bob blwyddyn am y pum mlynedd nesaf - yn dechrau ym mis Ionawr 2014).

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2014

Llwyddiannau Myfyrwyr Bangor gyda Heriau LifeStart

Mae dau fyfyriwr Prifysgol Bangor wedi llwyddo gyda heriau ‘LifeStart Challenges’ yn ddiweddar, gan ennill symiau sylweddol o arian a chyfleoedd i gael profiadau gwerthfawr.

Mae Prifysgol Bangor University yn un o ddim ond 12 prifysgol sydd yn cymryd rhan yn LifeStart - safle gwe sydd wedi ei ddatblygu gan Virgin StartUp. Nod LifeStart yw bod o gymorth i fyfyrwyr ganfod eu harbenigeddau a llwyddo yn eu gyrfa ac yn ariannol a hynny drwy ddysgu mwy am sgiliau menter allweddol drwy gymryd rhan mewn heriau â gwobrau.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ebrill 2018

Llwyddiant Myfyrwyr Mentrus Bangor yng Nghystadleuaeth FLUX

Daeth tîm o Brifysgol Bangor yn ail drwy Brydain yn y Gystadleuaeth FLUX bwysig a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2014

Llwyddiant Ysgol Haf ar Ddechrau Busnesau!

The B-Enterprising team were delighted with the response to the ‘Summer School for Business Start Ups’ held on 10th & 11th June. Seventeen students and graduates from Bangor University and Grwp Llandrillo Menai benefited from the start up activities offered through the Welsh Government funded Regional Hub Partnership.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2013

Llwyddiant Ysgubol i Farchnad Nadolig y Myfyrwyr!

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2013

Llwyddiant y Siop Bwydydd Hyll

Mae'r 'Siop Bwydydd Hyll' sydd wedi cael ei rheoli a'i rhedeg gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor am y pedair wythnos ddiwethaf wedi bod yn llwyddiant mawr. 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2015

Llwyddo gyda'ch astudiaethau

Llwyddo gyda'ch astudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2019

Llwyddo yn eich arholiadau

Llwyddo yn eich arholiadau

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2018

Llwyfan Dysgu Cymdeithasol un o raddedigion Bangor yn cyflogi un o raddedigion Bangor

Polina Cowley, MBA Information Management graduate has set up LearnerNet, an Innovative social learning platform aimed at students in Higher Education.

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2016

Lolfa Cyflogadwyedd

Lolfa Cyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016

Mae ceisiadau i gael stondin yn y Farchnad Nadolig Myfyrwyr yn agored!

Applications for stalls at the Student Christmas Market are now open!

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2017

Mae Samsung yn dod a’i pecynnau rhithwirionedd (VR) i Brifysgol Bangor dydd Llun!

Mae Samsung yn dod a’i pecynnau rhithwirionedd (VR) i Brifysgol Bangor dydd Llun!

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2017

Marchnad Nadolig Myfyrwyr Byddwch Fentrus

Dewch draw i gefnogi ein stondinwyr, cael pethau i lenwi hosan yn gynnar, a phrynu'n lleol!

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2013

Marchnad Nadolig Myfyrwyr – Cefnogi Myfyrwyr a Phrynu’n Lleol!

Marchnad Nadolig Myfyrwyr – Cefnogi Myfyrwyr a Phrynu’n Lleol!

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2014

Marchnad Nadolig Myfyrwyr – Cefnogi Myfyrwyr a Phrynu’n Lleol!

Dewch draw i gefnogi ein stondinwyr, cael pethau i lenwi hosan yn gynnar, a phrynu'n lleol!

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2014

Marchnad Nadolig Myfyrwyr lwyddiannus arall

Cynhaliodd y tîm Byddwch Fentrus ym Mhrifysgol Bangor y 7fed Farchnad Nadolig Myfyrwyr yn olynol yn Neuadd PJ cyn y Nadolig.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017

Mawrth yw mis menter

Mae wedi bod yn fis gwych i fyfyrwyr Bangor a fu’n cymryd rhan mewn cystadlaethau a digwyddiadau menter:

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2015

Meddwl am eich cyflogadwyedd? Eisiau cwrdd â chyflogwyr mawr?

Meddwl am eich cyflogadwyedd? Eisiau cwrdd â chyflogwyr mawr?

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2018

Myfyriwr o Fangor yn bwriadu cael gwared â phoen cefn

Wythnos Ymwybyddiaeth Gofal Cefn 3 - 8 Hydref 2016

Mae Ned Hartfiel, myfyriwr a raddiodd gyda PhD mewn Economeg Iechyd o Brifysgol Bangor, yn gobeithio lleihau poen cefn ac absenoldeb o’r gwaith yn y DU drwy ledaenu ei raglen cefn iach drwy gwmni sydd newydd ei sefydlu ganddo.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Hydref 2016

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn cyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth busnes cenedlaethol

Mae myfyrwraig coedwigaeth o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth busnes cenedlaethol a gynhelir gan elusen sy'n cefnogi entrepreneuriaid sy'n fyfyrwyr neu'n raddedigion. Mae Jemima Letts, 21, wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Effaith Cymdeithasol Tata am ei busnes Tree Sparks, menter gymdeithasol sy’n bwriadu cychwyn trafodaeth ymhlith pobl ifanc 15-19 oed am ymwybyddiaeth amgylcheddol, yn ogystal ag amlygu bod swyddi o fewn y sector amgylcheddol yn ddichonadwy i bobl ifanc.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2018

Myfyrwyr a graddedigion Prifysgol Bangor yn gweithio gyda menter gymdeithasol leol i hyrwyddo datblygu cynnyrch gwyrdd

Mae'r cwmni Tŷ Gwydr ym Mangor yn disgrifio ei hun fel canolfan adnoddau cymunedol annibynnol sy'n gweithio i sicrhau dyfodol cynaliadwy. Menter gymdeithasol leol yw Tŷ Gwydr Cyf a sefydlwyd 30 mlynedd yn ôl i godi ymwybyddiaeth am faterion gwyrdd a newid hinsawdd, ac fe'i disgrifiwyd fel 'y ganolfan rwydweithio ffurfiol gyntaf ym Mhrydain'. Mae gwefan masnachu newydd wedi'i datblygu o'r enw ‘eBuyGreen’ a ddatblygwyd ar y cyd rhwng Tŷ Gwydr a'r ddau gyfarwyddwr, Chris Walker a Xuejiao Li (Jojo).

Dyddiad cyhoeddi: 4 Awst 2014

Myfyrwyr Bangor yn dechrau busnes y gyfraith yn Canary Wharf

Mae Kawa, Guimaraes and Associates Solicitors, cwmni o gyfreithwyr a sefydlwyd yn ddiweddar yng Nghaergybi, wedi agor chwaer gwmni mewn adeilad adnabyddus yn One Canada Square, Canary Wharf, Llundain.

Sefydlwyd y cwmni gan yr entrepreneuriaid, Mehedi Rahim a Kate Kawa. Mae Mehedi Rahim yn fyfyriwr PhD yn ei flwyddyn olaf yn ymchwilio i gyfraith Islamaidd ac Yswiriant Morol y DU yn Ysgol y Gyfraith ac mae Kate wedi graddio gyda MBA o Ysgol Busnes Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Medi 2014

Myfyrwyr Bangor yn Dysgu am Ddechrau Busnes!

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2012

Myfyrwyr Crefftus Prifysgol Bangor

Prif atyniad Marchnad Nadolig Prifysgol Bangor eleni oedd crefftau cartref, cyfle i arddangos creadigrwydd myfyrwyr ar draws nifer o ddisgyblaethau. Daeth ymron i 2,000 o bobl trwy'r drysau ac unwaith eto bu'n gyfle perffaith i brynu anrhegion Nadolig a chefnogi ymdrechion y myfyrwyr. Roedd yn gyffrous gweld cynrychiolaeth gan nifer o fusnesau newydd a gymerodd y cyfle i werthu eu cynnyrch am y tro cyntaf a choethi eu sgiliau busnes ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2016

Nadolig Llawen

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2011

Newyddion Cyflogadwyedd

Newyddion Cyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

Newyddion Cyflogadwyedd!

Newyddion Cyflogadwyedd!

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015

Newyddion Cyflogadwyedd!

Newyddion Cyflogadwyedd!

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2015

Nursing Lecturer (Welsh-medium) Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Darlithydd  Nyrsio (cyfrwng Cymraeg) Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dyddiad cyhoeddi: 26 Ebrill 2013

Oriau Agor y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn ystod y Pasg

Oherwydd y Gwyliau Pasg, bydd y Gwasanaeth Gyrfaoedd ar gau o 13/04/2017 - 18/04/2017, gydag oriau arferol yn ailddechrau ar 19/04/2017.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2017

Oriau Agor y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn ystod y Pasg

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2012

Partneriaeth Prifysgol Bangor ar restr-fer Gwobr

 Mae Pŵer Niwclear Horizon ar restr fer ar gyfer gwobr fawreddog Cymdeithas Gwasanaethau Cynghori Gyrfaoedd i Raddedigion.

Maent wedi eu rhestru am y cydweithio a gwaith ymgysylltu strategol rhyngddynt a Phrifysgol Bangor, gyda chymorth gan bartneriaid eraill megis y 'National Skills Academy for Nuclear', Rhaglen 'Nuclear Graduates’ a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, er mwyn codi proffil y diwydiant Niwclear, a'r cyfleoedd sydd ar gael ynddo i raddedigion, ymysg staff a myfyrwyr yn y Brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2016

Prisgol Bangor yn croesawu ymestyniad rhaglen profiad gwaith

Mae rhaglen tair blynedd i ddarparu profiad gwaith teilwredig i fyfyrwyr llawn amser dan 25 oed wedi cael ei hymestyn. 

Mae GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn darparu cefnogaeth deilwredig i fyfyrwyr cymwys iau o gefndiroedd mwy difreintiedig i gael y gorau o’u profiad gwaith a chynllunio eu camau nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2018

Rhaglen Cychwyn Busnes Menter yr Ifanc

Diddordeb mewn cychwyn busnes? Eisiau bod yn rhan o dîm busnes myfywryr?

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2012

Rhaglen GradStart!

Ffordd gyflym i mewn i gyflogadwyedd
gyda Rhaglen GradStart!

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2011

Rhaglen Ysgoloriaeth Wimdu

Mae rhaglen ysgoloriaeth Wimdu wedi ei llunio i gydnabod y sgiliau sy'n hanfodol i greu ymgyrch farchnata lwyddiannus mewn economi byd-eang sy'n symud yn gyflym.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2013

Rhoi cymorth i gyflogwyr lleol i lenwi swyddi

Mae gwefan newydd yn galluogi cyflogwyr a chyrff sy’n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli ar draws gogledd Cymru a thu hwnt, i lenwi swyddi a chyfleoedd yn eu sefydliadau. Mae Rhagolygon Bangor yn hybu llefydd gweigion i filoedd o fyfyrwyr a graddedigion sy’n chwilio am waith rhan amser neu achlysurol, cyfleoedd graddedigion, lleoliadau efo tâl, interniaethau a chyfleoedd i wirfoddoli.

Gyda nifer o gyflogwyr yn yr ardal eisoes wedi manteisio ar y gwasanaeth ar-lein rhad ac am ddim ganWasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Bangor, mae’r staff yno’n awyddus i gael mwy o gyflogwyr i fanteisio ar y gwasanaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2015

Tree Sparks yn mynd o nerth i nerth

Mae cwmni eco-ymwybyddiaeth a sefydlwyd gan fyfyrwraig yn dilyn cyfnod o waeledd wedi derbyn sêl bendith gan rwydwaith busnes dylanwadol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2018

Tri i gystadlu ar ran y Brifysgol mewn cystadleuaeth entrepreneuriaeth

Mae tri myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i gynrychioli’r Brifysgol ar gyfer rownd ranbarthol cystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Yn dilyn cystadlu yn erbyn dros 30 o geisiadau eraill i gyrraedd y  rhestr fer o chwe phroject entrepreneuraidd, gwobrwywyd Ned Hartfiel, sydd newydd dderbyn gradd PhD, a myfyrwyr gradd Meistr mewn Seicoleg, Alex Bailey a Daniel Pascoe gyda siec gwerth £200 at eu ceisiadau. Byddant hefyd yn gymwys i dderbyn cefnogaeth busnes trwy raglen B-Fentrus Adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Un o Raddedigion SENRGY yn ennill gwobr ‘Peiriannydd Amgylcheddol Ifanc y Flwyddyn’ 2011

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2012

Wythnos Cyflogadwyedd

Wythnos Cyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2020

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Gwener

 

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Gwener

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2019

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Iau

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Iau

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2019

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Llun

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Llun

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2019

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Mawrth

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Mawrth

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2019

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Mercher

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Mercher

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2019

Wythnos o Ddigwyddiadau Menter Cyffrous! 13 – 19 Tachwedd

Wythnos o Ddigwyddiadau Menter Cyffrous!

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Y Farchnad Nadolig Myfyrwyr

Y Farchnad Nadolig Myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2019

Y Farchnad Nadolig Myfyrwyr 2018

Student Christmas Market 2018

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2018

Y Lolfa Dysgu - Tocynau i Kaya Festical AM DDIM!

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mai 2012

Ymweliad i Universidad de Cádiz, Spain

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ebrill 2012

Yn y flwyddyn olaf/ dilyn cwrs Meistr? Chwilio am eich swydd raddedig, leoliad gwaith, neu i rwydweithio?

Yn y flwyddyn olaf/ dilyn cwrs Meistr? Chwilio am eich swydd raddedig, leoliad gwaith, neu i rwydweithio?

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2017

Ysgol Haf Cychwyn Busnes

Os ydych yn ystyried hunangyflogaeth neu mae gennych syniad am fusnes yr hoffech ei ddatblygu ymhellach, yna gallai'r digwyddiad hwn sydd llawn hwyl a gwybodaeth fod yn ddelfrydol i chi.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2013

Ysgol Haf i Fyfyrwyr ar Ddechrau Busnes

Gyda busnesau bychain a chanolig yn chwarae rhan mor sylfaenol yn economi Cymru, mae Prifysgol Bangor yn rhoi pwyslais ar  annog myfyrwyr i ystyried entrepreneuriaeth fel llwybr cyflogaeth posib yn y dyfodol ac mae’n cefnogi hynny. Yn aml mae gan fyfyrwyr a graddedigion y syniadau busnes a’r egni i gyfrannu at y sector economaidd bwysig hon, sydd yn cwmpasu diwydiant a gwasanaethau.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2013

Ysgoloriaethau Mynediad at Gyrsiau Meistr ar gael

Mae nifer gyfyngedig o leoedd wedi’u cyllido ar gael i fyfyrwyr sydd â diddordeb astudio am raddau MA/MSc mewn Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy (Cyfrwng Cymraeg) yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth o fis Medi 2012. 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mawrth 2012

Ysgoloriaethau ôl-radd cyfrwng Cymraeg ar gael

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2012

Ysgoloriaeth PhD ym maes Geocemeg a Phrosesau Dalgylch Afonol (Cyfwng Cymraeg)

Mae Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Prifysgol Bangor yn cynnig Ysgoloriaeth PhD ym maes geocemeg a phrosesau dalgylch afonol. Fe fydd y prosiect yn gweithio gyda’r sector ddiwydiannol, cyrff rheoli dŵr a’r gymuned leol i adnabod ffynhonnell a natur llygredd cemegol mewn dalgylch afonol ôl-ddiwydiannol yng Ngogledd Cymru ac i ddatblygu technolegau ar gyfer gwella ansawdd dŵr yn y mannau hynny.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2012

Ysgrifennu 9-5

Ysgrifennu 9-5

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2019