Holl Hwyl y Ffair!

10/11 Mehefin - Manceinion
www.manchester.ac.uk/graduatefair

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Bangor yn trefnu bws i’r Ffair Recriwtio Graddedigion 2015 yma.  Cost y bws yw £5 y pen i’w dalu drwy siop ar-lein Prifysgol Bangor bit.ly/1GWWwDh erbyn dydd Gwener 5/06/15 os gwelwch yn dda.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Gwasanaeth Gyrfaeoedd ar 01248 382071 gyrfaeoedd@bangor.ac.uk

Mwy o wybodaeth am Ffeiriau Recriwtio Ôl-radd ym Mhrydain yr haf hwn:  http://ww2.prospects.ac.uk/cms/ShowPage/Home_page/Fairs/p!egakl?mode=show_prospects_bycat&id=1

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015