Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiant Ysgol Haf ar Ddechrau Busnesau!

Roedd y tîm Byddwch Fentrus wedi eu plesio'n fawr gyda'r ymateb i'r 'Ysgol Haf ar Ddechrau Busnesau' a gynhaliwyd ar 10 a 11 Mehefin.  Fe wnaeth dau ar bymtheg o fyfyrwyr a graddedigion o Brifysgol Bangor a Grŵp Menai Llandrillo fanteisio ar y gweithgareddau dechrau busnes, a gynigiwyd drwy'r Bartneriaeth Canolbwynt Rhanbarthol, a gyllidir gan Lywodraeth Cymru. 

Arweiniwyd yr Ysgol Haf gan Tim Ashcroft, entrepreneur a mentor busnes profiadol o Innovas sydd, ar hyn o bryd, yn cefnogi llawer o fyfyrwyr blwyddyn olaf a graddedigion sy’n dechrau busnes. Yr arweinydd arall oedd Chris Walker, Ymgynghorydd Busnes Rhyngwladol a Mentor Dechrau Busnes i'r Rhaglen Cefnogi Menter a gyllidir gan HEFCW.  

Yn ogystal ag amrywiaeth o weithgareddau a sgyrsiau ar ddechrau busnes gan Tim and Chris, cafwyd sgyrsiau hefyd gan yr entrepreneur Calum Stronach o gwmni NW1 Strength and Conditioning yn Llandudno, a sesiwn gan Michelle Hamlet ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i lansio busnes a'i hyrwyddo.   Hefyd rhannodd Jess Lea-Wilson lwyddiannau ac anawsterau sefydlu Shop Cwtch, ei siop anrhegion gyda blas lleol iddi ym Mhorthaethwy.  Penllanw'r digwyddiad deuddydd oedd cynnal cystadleuaeth o fath ‘Ffau’r Ddraig’ o flaen panel o feirniaid.  Fe wnaeth Byrom Barr  o'r tîm buddugol ‘Greenleaf Education’ ddisgrifio'r digwyddiad fel 'un llawn gwybodaeth ac ysbrydoliaeth'.

 

 

 

 

 

 

Emlyn Williams (Grwp Llandrillo Menai) a'r tîm buddugol, 'Greenleaf Education'.

Fe wnaeth y rhai a gymerodd ran yn yr ysgol haf ennill 20 o bwyntiau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

I gael manylion am weithgareddau Byddwch Fentrus eraill, a chefnogaeth sydd ar gael gydol y flwyddyn, ewch i'n gwefan -  www.bangor.ac.uk/careers/students/whatson.php.en

Cyllidir yr ysgol dechrau busnes gan Lywodraeth Cymru drwy Bartneriaeth Canolbwynt Rhanbarthol Grŵp Menai Llandrillo.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2013