Lolfa Cyflogadwyedd

Bwriad ein digwyddiadau Lolfa Cyflogadwyedd newydd yw eich galluogi i gael gwybodaeth a chyngor am ystod o bynciau cyflogadwyedd mewn amgylchedd anffurfiol. 

Sicrhau mai chi sy'n cael y swydd neu'r interniaeth! 

Dewch i siarad ag ymgynghorwyr a hyrwyddwyr sefydliadau ynglŷn â'r hyn mae cyflogwyr yn chwilio amdano a sut i elwa i'r eithaf o'ch profiadau - 26/05

Cewch ragor o wybodaeth yma
https://my.bangor.ac.uk/employability/digwyddiadau/

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016