Marchnad Nadolig Myfyrwyr Byddwch Fentrus

Mae'n dod yn nes bois! Os nad ydych chi wedi'i nodi yn eich dyddiadur eisoes, cynhelir y Farchnad ddydd Gwener, 6 Rhagfyr, o 12-5pm yn Neuadd PJ.  Dewch draw i gefnogi ein stondinwyr, cael pethau i lenwi hosan yn gynnar, a phrynu'n lleol!

Rydyn ni wedi derbyn ceisiadau lu'n barod. Mae'r cynhyrchion a awgrymwyd hyd yma'n cynnwys addurniadau, rhoddion brodwaith, cacennau gemwaith, cardiau a chanhwyllau etc. Rydyn ni’n chwilio am amrediad mor eang â phosibl o nwyddau i sicrhau digwyddiad llwyddiannus i bawb.

Os ydych chi'n meddwl am gael stondin eich hun, ond heb wneud cais yn barod, gwnewch hynny ar-lein drwy'r holiadur hwn - www.surveymonkey.com/s/StudentChristmasMarket2013. Dydd Gwener, 8 Tachwedd am 9am yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.  Peidiwch ag anghofio gwerthu'ch hun yn dda ar y ffurflen i gael y cyfle gorau o gael eich dewis.

Hoffem gyhoeddi hefyd y byddwn ni'n lansio Hwb Hedyn cyn bo hir  ein cymuned ar-lein newydd lle gall myfyrwyr Prifysgol Bangor a Grwp Llandrillo-Menai hyrwyddo eu hunain a'u cynnyrch/ gwasanaethau, dod o hyd i gymorth a chefnogaeth, rhwydweithio gyda phobl o fryd tebyg, a chael gwybodaeth uniongyrchol am ddigwyddiadau a chyfleoedd. Os hoffech y cyfle i fod yn rhan o hyn, yna anfonwch baragraff byr atom neu ffotograff o'ch cynnyrch/ gwasanaeth neu fusnes gyda chyswllt i'ch gwefan (os oes gennych un), ac mi fyddwn ni'n gwneud yn siŵr eich bod yn cael eich cynnwys. E-bostiwch b-enterprising@bangor.ac.uk mor fuan ag sy'n bosibl. 

Bydd y farchnad yn cynnwys Storm FM, cerddoriaeth fyw, Groto Siôn Corn a mwy i'n helpu i fynd i ysbryd yr ŵyl.  Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2013