Marchnad Nadolig Myfyrwyr – Cefnogi Myfyrwyr a Phrynu’n Lleol!

Mae'n dod yn nes bois! Os nad ydych chi wedi'i nodi yn eich dyddiadur eisoes, cynhelir y Farchnad Nadolig Myfyrwyr ar ddydd Mercher, 17 Rhagfyr, o 12-5pm yn Neuadd PJ. Mae’n gyfle gwych i brynu amrywiaeth o nwyddau i lenwi hosanau, yn cynnwys cacennau, gemwaith, crefftau a llawer mwy.

Bydd y farchnad yn cynnwys cerddoriaeth fyw, Groto Siôn Corn a mwy i'n helpu i fynd i ysbryd yr ŵyl.   

Dewch draw i gefnogi ein stondinwyr, cael pethau i lenwi hosan yn gynnar, a phrynu'n lleol!

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2014