Newyddion Cyflogadwyedd!

Mae’r rhifyn diweddaraf o’r Cylchlythyr XP gan y tîm GCB ar gael rwan. Mae’r rhifyn yma yn cynnwys cyngor am ddyddiadau cwblhau GCB eleni, hanes y GCB yn cael ei drafod yn Tsieina, popeth sydd angen ei wybod am weithdai ar-lein, a chyfweliad efo Mark Stanley o’r Undeb Myfyrwyr.

http://www.bangor.ac.uk/employability/documents/2015-05CylchlythyrXP.pdf

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015