Newyddion Cyflogadwyedd!

Mae’r rhifyn diweddaraf o’r Cylchlythyr XP gan y tîm GCB ar gael rwan. Mae’r rhifyn yma yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau, gweithdai a Ffair Swyddi Semester 1, ffordd newydd o gael cydnabyddiaeth am glybiau a chymdeithasau yn y GCB a HEAR, a phartneriaeth newydd rhwng y Brifysgol a Surf Snowdonia! http://bit.ly/1KJCuj5

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2015