Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglen Cychwyn Busnes Menter yr Ifanc

Diddordeb mewn cychwyn busnes?

Eisiau bod yn rhan o dîm busnes myfywryr?

Diddordeb mewn dysgu sgiliau cyflogadwyedd?

Eisiau ychwanegu rhywbeth gwerthfawr ar eich CV?

Yn gweithio’n agos efo Rhaglen Cychwyn Busnes Menter  yr Ifanc, bydd Prifysgol Bangor yn lansio 3 – 4 busnes newydd yn ystod y misoedd nesaf. Hoffech chi helpu eu ffurffio? Neu, efallai fod ganddo chi syniad gwych eich hunain?
Mae ganddo ni’r arian a’r mentoriaid i helpu gychwyn y busnesau – ol ryda ni angen yw timau egnïol o fyfyrwyr!  

 

Dewch i’r digwyddiad lansio ar dydd Mercher 24 Hydref, 1.30 - 3.30pm, Ystafell Gynhadledd, Hen Goleg i gael:

- mwy o wybodaeth am Menter yr Ifanc

- eich ysbrydoli gan dri entrepreneuriaid

- datblygu eich medrau creadigol a gweithio mewn tim

- i gael cinio!

 

Mae'n angenrheidiol bwcio gan fod lluniaeth ar gael

Anfonwch e-bost at b-enterprising@bangor.ac.uk

 

Gallwch ennill 5 pwyn GCB am fyfychu'r sesiwn ac i fynu at 30 pwynt GCB drwy ffurfio tim Menter yr Ifanc

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2012