Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglen GradStart!

Ydych chi wedi graddio ond yn ddi-waith? Mewn swydd nad yw'n
addas i rywun sydd wedi graddio? Mae GradStart yma i'ch helpu
chi... Mae GradStart wedi ei sefydlu i roi cyngor, cymorth a sgiliau
cyflogadwyedd i raddedigion sy'n ddi-waith ar hyn o bryd, neu
sydd mewn swydd nad wy'n defnyddio eu doniau i'r eithaf, er mwyn
eich helpu i wireddu eich amcanion.
Rhaglen hyfforddiant a datblygu dwys 4 diwrnod sydd wedi ei
ariannu yn llawn. Mae'n cymeryd lle ar 28ain, 29ain, 30ain Tachwedd
a 1af Rhagfyr 2011.
Bydd y Rhaglen yn cynnwys:

  •  Arweinyddiaeth a Rheolaeth
  •  Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu
  •  Sgiliau Hanfodol ar gyfer Busnes

Yn cynnwys Llety Gwely a Brecwast 4* am ddim yn Y Ganolfan
Rheolaeth, Canolfan hyfforddiant a phreswyl Prifysgol Bangor.
Allwch chi fforddio colli'r cyfle hwn? Cofrestrwch heddiw!!
Cysylltwch T: 01248 365992 E: training@themanagementcentre.co.uk

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2011