Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglen Ysgoloriaeth Wimdu

Mae rhaglen ysgoloriaeth Wimdu wedi ei llunio i gydnabod y sgiliau sy'n hanfodol i greu ymgyrch farchnata lwyddiannus mewn economi byd-eang sy'n symud yn gyflym. Cynigir ysgoloriaeth gwerth £1000 pob blwyddyn ym mis Medi i gynorthwyo myfyriwr addawol sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes busnes a marchnata.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod ar fin dechrau blwyddyn olaf cwrs gradd sy'n gysylltiedig â marchnata, gweinyddu busnes neu gyfathrebu ym mlwyddyn academaidd 2013-2014.

www.wimdu.co.uk/scholarship

Dyddiad cau cyflwyno ceisiadau: 30 Awst 2013

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2013