Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhoi cymorth i gyflogwyr lleol i lenwi swyddi

Bu nifer o gyflogwyr a chyrff yn cymryd rhan y Ffair Swyddi flynyddol y Brifysgol. Roedd yr arddangoswyr yn siarad efo myfyrwyr  am swyddi, cynlluniau i raddedigion neu swyddi rhan-amser. Bu nifer o gyflogwyr a chyrff yn cymryd rhan y Ffair Swyddi flynyddol y Brifysgol. Roedd yr arddangoswyr yn siarad efo myfyrwyr am swyddi, cynlluniau i raddedigion neu swyddi rhan-amser. Mae gwefan newydd yn galluogi cyflogwyr a chyrff sy’n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli ar draws gogledd Cymru a thu hwnt, i lenwi swyddi a chyfleoedd yn eu sefydliadau. Mae Rhagolygon Bangor yn hybu llefydd gweigion i filoedd o fyfyrwyr a graddedigion sy’n chwilio am waith rhan amser neu achlysurol, cyfleoedd graddedigion, lleoliadau efo tâl, interniaethau a chyfleoedd i wirfoddoli.

Gyda nifer o gyflogwyr yn yr ardal eisoes wedi manteisio ar y gwasanaeth ar-lein rhad ac am ddim gan Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Bangor, mae’r staff yno’n awyddus i gael mwy o gyflogwyr i fanteisio ar y gwasanaeth. 

Canolfan Tan y Bwlch ym Methesda yw un corff sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth yn ddiweddar.  Esboniodd Gemma Watts, eu Rheolwr Swyddfa: “Rydym yn darparu cyrsiau llety arbenigol mewn achub a diogelwch diwydiannol ac yn darparu pryd bwyd tri chwrs yn ystod yr wythnos. Roeddem angen staff cegin a gweini yn ystod yr wythnos ac wedi hysbysebu’n lleol, ond heb gael ymateb da. Mae’n bosib nad yw’r oriau gwaith rhwng 5-7.30 yn hawdd i rywun efo swydd yn ystod y dydd neu efo teulu, ond rydym wedi cael ymateb da iawn gan fyfyrwyr drwy hysbysebu ar wefan Rhagolygon Bangor. Ar hyn o bryd, rydw i wrthi’n cyfweld er mwyn llenwi’r swydd.”

Mae Samina Hussain,  Rheolwr Bar a Brasserie yn Nhafarn y Bull’s Head, Biwmares, wedi defnyddio Rhagolygon Bangor yn ogystal â safleoedd hysbysebu swyddi eraill. Meddai:

“Roeddem yn awyddus i hysbysebu swyddi rhan-amser ac achlysurol, felly defnyddiais y safle. Roedd yn ddidrafferth ac yn hawdd ei ddefnyddio. Rwyf wedi cael nifer fawr o ymatebion gan fyfyrwyr drwy ei ddefnyddio. Mae’n debyg eu bod yn ddelfrydol ar gyfer yr oriau gwaith yr ydym yn eu cynnig, ac rydym yn mynd drwy’r broses o benodi ar y funud.”

Mae’r Brifysgol hefyd yn hybu cyfleoedd i fyfyrwyr trwy’r gwasanaeth. Mae Emma Chappell o Ganolfan Rheolaeth y Brifysgol wedi defnyddio’r system ac meddai:

“Mae ein swyddi ar agor i bawb, ond gan ein bod yn rhan o’r Brifysgol ac yng nghanol y campws, rydym yn awyddus i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr. Mae myfyrwyr yn y gorffennol wedi bod o safon uchel, efo llu o brofiadau ac wedi bod yn gaffaeliad i’n tîm.”

Bydd nifer o gyflogwyr a chyrff yn cymryd rhan yn y Ffair Swyddi flynyddol y Brifysgol ddydd Mercher, 7 Hydref. Bydd yr arddangoswyr yn siarad efo myfyrwyr  am swyddi, cynlluniau i raddedigion neu swyddi rhan-amser. Mae’r tîm yn pwysleisio amrediad eang y gwasanaeth. Gall graddedigion diweddar sy’n byw yn yr ardal gofrestru a gwneud cais am y cyfleoedd  sy’n cael eu hysbysebu ar y safle. Yn ogystal â hybu cyfleoedd gwaith, gall y tîm hefyd gynnig cyngor ar anghenion recriwtio a threfnu cyflwyniadau gan gyflogwyr neu ddyddiau recriwtio   unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn academaidd.

Meddai Lis Owen, Cynorthwyydd Cyflogadwyedd gyda Rhagolygon Bangor:

“Mae myfyrwyr yn medru bod yn hyblyg ynglŷn â pha bryd maent ar gael i weithio. Mae rhai yn chwilio am waith achlysurol, tra bod eraill yn chwilio am gyfleoedd sy’n berthnasol i’w gyrfaoedd yn y pen draw.  Gall gwaith, profiadau gwaith a gwirfoddoli i gyd ddarparu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, tra bod gwaith a chyflog yn cael ei groesawu fel incwm gwerthfawr i’n myfyrwyr.”

Dylai cyflogwyr neu gyrff lleol sydd eisiau rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r gwasanaethau gysylltu gyda’r Tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd drwy ffonio 01248-382071 neu e-bostio careers@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 6 Hydref 2015