Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Un o Raddedigion SENRGY yn ennill gwobr ‘Peiriannydd Amgylcheddol Ifanc y Flwyddyn’ 2011

Yn ddiweddar fe wnaeth James Regan, a gafodd radd BSc mewn Gwyddor yr Amgylchedd, ennill gwobr The Society of Environmental Engineers (SEE), 'Peiriannydd Amgylchedd Ifanc y Flwyddyn 2011’.

Rhoddir y wobr yn flynyddol i beiriannydd dan 35 oed sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i beirianneg amgylcheddol.

Fe wnaeth James, sy’n Uwch Beiriannydd Geo-amgylcheddol gyda Sirius Midlands, gyflwyno project yn ymwneud â throi safle tir llwyd gwag a diffaith yn safle preswylio diogel. 

Meddai James “Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith a wneir gan beirianwyr geo-amgylcheddol yn ymwneud ag asesu, archwilio ac adfer safleoedd sydd wedi cael eu niweidio a’u llygru gan weithgareddau diwydiannol blaenorol.  Yn ystod unrhyw wythnos arferol gall fy ngwaith gynnwys amrywiaeth o dasgau, yn cynnwys cynnal arolygon amgylcheddol, archwilio safleoedd, ymchwilio i safleoedd, asesu risgiau a chyfarfod â rheolyddion."

Yn ddiweddar cafodd James statws Amgylcheddwr Siartredig.

Gellir cael manylion pellach yn The Society of Environmental Engineers Newsletter.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Ionawr 2012