Ysgol Haf Cychwyn Busnes

Os ydych yn ystyried hunangyflogaeth neu mae gennych syniad am fusnes yr hoffech ei ddatblygu ymhellach, yna gallai'r digwyddiad hwn sydd llawn hwyl a gwybodaeth fod yn ddelfrydol i chi.   

Cynhelir ein hysgol haf cychwyn busnes gan Tim Ashcroft, entrepreneur a mentor busnes profiadol o Innovas a Chris Walker o'r Rhaglen Cefnogi Menter. Mae'r ddau, ar hyn o bryd, yn cefnogi llawer o fyfyrwyr blwyddyn olaf a graddedigion sy’n dechrau busnes. Bydd y rhaglen yn cynnwys sesiynau ar farchnata heb wario’n wirion, defnyddio cyfryngau cymdeithasol i wneud i'ch busnes dyfu a chwarae gêm busnes tebyg i 'Dragons' Den'.

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i holl fyfyrwyr Prifysgol Bangor a graddedigion diweddar sy’n byw yng Nghymru ac mae'n rhad ac am ddim. Gall cyfranogwyr ennill hyd at 20 o bwyntiau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor am fod yn bresennol.

Lleoliad: Adeilad Wheldon, TS6, Llawr cyntaf, Ffordd Deiniol, Bangor

Amser: Dydd Llun, 10 Mehefin a dydd Mawrth, 11 Mehefin, 9.00am - 17.30pm

Darperir cinio

Rhaid archebu lle gan mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael: anfonwch e-bost at b-enterprising@bangor.ac.uk

 

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mai 2013