Eich Adborth

Rydym yn falch o gael eich adborth er mwyn gallu darparu'r gwasanaeth gorau posibl yn awr ac yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw adborth, gellwch wneud hyn trwy nifer o ddulliau:

  • ffôn 01248 382071
  • anfonwch e-bost yn uniongyrchol at c.little@bangor.ac.uk
  • ysgrifennwch at Bennaeth y Gwasanaeth, Canolfan Gyrfaoedd a Chyfleoedd, Ail Lawr, Neuadd Rathbone, Prifysgol Bangor, Gwynedd LL57 2DF