Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Manylion Cyswllt

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd
Prifysgol Bangor
Ail Lawr
Neuadd Rathbone
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL57 2DF

Ffôn: +44 (0) 1248 382071

E-bost: gyrfaoedd@bangor.ac.uk
Facebook: www.facebook.com/gyrfaoeddbangor
Twitter: @GyrfaoeddBangor