Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amrywiaeth

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy'n cefnogi a hyrwyddo cyfle cyfartal i'w holl ddefnyddwyr.

Yn yr adran hon o'n gwefan fe geir cysylltiadau i safleoedd perthnasol sy'n rhoi cyngor penodol ar y materion canlynol ar gyfer clientiaid sydd naill ai'n teimlo efallai bod gwahaniaethu yn eu herbyn, neu sydd ddim ond eisiau cael mwy o gyngor a gwybodaeth.

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am fynediad at ein gwasanaethau a'n swyddfeydd.

Safleoedd Cysylltiedig

Target Jobs

Gwasanaethau Myfyrwyr