Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amdanon ni

Rydym yn dîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig sydd wedi ymrwymo i'ch helpu chi i gyflawni eich potensial o ran gyrfa yn ystod eich cwrs ac ar ôl graddio.

 

P'un a ydych yn chwilio am swydd ran amser, yn ystyried eich dewisiadau gyrfa, yn chwilio am brofiad gwaith, yn gwella eich CV, yn meddwl sefydlu eich busnes eich hun neu'n gwneud PhD, rydym yma i'ch cynorthwyo a'ch cefnogi.

 

Rydym yn darparu:

 

Gwybodaeth - sesiynau gwybodaeth ar y campws ac ar-lein, a thaflenni defnyddiol, fideos a deunydd printiedig.

Offer ac Adnoddau - cewch fynediad at lawer o offer ac adnoddau defnyddiol fel holiaduron cynllunio gyrfa a phrofion cymhwysedd ymarfer a ddefnyddir gan recriwtwyr graddedigion.

Cymorth a Chyngor - gwnewch apwyntiad gydag ymgynghorydd, cysylltwch â ni trwy e-bost/ffôn, neu galwch heibio ein derbynfa.

Cyfleoedd - gwaith rhan-amser lleol, swyddi gwirfoddoli, interniaethau â thâl a swyddi graddedigion, ffeiriau gyrfaoedd, cynlluniau menter a chystadlaethau a llawer mwy!

Gweithdai - mae ein rhaglen o weithdai yn ymdrin ag ystod eang o bynciau, a gyflwynir gan staff, cyflogwyr a chyn-fyfyrwyr.

Cefnogaeth ac Anogaeth - o fentora busnes i gymorth gyda cheisiadau, rydym eisiau i chi lwyddo!

Cydnabod a Dathlu - rydym yn tynnu sylw at eich ymrwymiad a'ch llwyddiannau, trwy Wobr Cyflogadwyedd Bangor a'n Digwyddiad Dathlu blynyddol.

 

Cliciwch yma i gael golwg ar yr hyn sydd gennym i'w gynnig a sut y gallwn eich helpu yn ystod eich astudiaethau (bydd angen i chi fewngofnodi gyda'ch rhif adnabod myfyriwr)

Os ydych wedi graddio, cyfeiriwch at ein hadnoddau Graddedigion