Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd

Pennaeth y Gwasanaeth

Enw Swyddogaeth Ebost Ffôn
Chris Little Pennaeth Y Gwasanaeth c.little 01248 383711

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Enw Swyddogaeth Ebost Ffôn
Clare Brass Cydlynydd Cyflogadwyedd c.l.brass 01248 382115
David Pritchard Swyddog Cyflogadwyedd d.pritchard 01248 388427
Mari Price Cydlynydd Cyflogadwyedd mari.price 01248 388793

Cyswllt Cyflogwyr a TARGETconnect

Enw Swyddogaeth Ebost Ffôn
Alix Charnley Rheolwr Cyswllt Cyflogwyr a.charnley 01248 382645
Sofie Roberts Swyddog Cyswllt Cyflogwyr s.a.roberts 01248 388521
Tess Cameron Swyddog Cyswllt Cyflogwyr t.cameron 01248 388521

Tîm Cyngor Gyrfaol

Enw Swyddogaeth Ebost Ffôn

Elinor Churchill
(maternity leave)

Ymgynghorydd Cyflogadwyedd

e.h.churchill

01248-383676

Marianne Gardner

Ymgynghorydd Cyflogadwyedd

m.gardner

01248-382070

Pam Edwards

Ymgynghorydd Cyflogadwyedd

p.edwards

01248-388429

B-Fentrus

Enw Swyddogaeth Ebost Ffôn
Eirian Jones Swyddog Datblygu Sgiliau eirian.jones 01248 388356
Lowri Owen Rheolwr Projectau Menter lowri.owen 01248 388424

GO Wales: Prosiect Cyflawni Drwy Brofiad Gwaith

Enw Swyddogaeth Ebost Ffôn
Lis Owen Rheolwr Prosiect lis.owen 01248 388426
Jo Mitchell Swyddog Prosiect jo.mitchell 01248 382578
Raine Williams Gweinyddwraig Project ac Ariannol raine.williams 01248 388159

Sgiliau Astudio

Enw Swyddogaeth Ebost Ffôn
Caryl Pritchard Cynorthwy-ydd Gweinyddol caryl.pritchard 01248 382689
Julian Brasington Pennaeth Sgiliau Astudio j.brasington

01248 382693

Leila Griffiths Cynghorwr Astudio (Cyfrwng Cymraeg) l.griffiths 01248 382712
Ralitsa Kantcheva Cynghorwr Astudio r.kantcheva 01248 388015

Arweinwyr Cyfoed

Enw Swyddogaeth Ebost Ffôn
Eirian Jones Swyddog Datblygu Sgiliau eirian.jones 01248 388356
Julian Brasington Pennaeth Sgiliau Astudio j.brasington

01248 382693

Gweinyddiaeth

Enw Swyddogaeth Ebost Ffôn
Ymholiadau Cyffredinol Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd gyrfaoedd@bangor.ac.uk 01248 382071