Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lle mae'r Gwasanaeth?

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd ar yr ail lawr yn Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor. (adeilad 70 ar y Map)

Os ydych yn fyfyrwyr/graddedigion gydag anableddau neu anghenion arbennig, cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.

Rydym ar agor o 9am tan 5pm dydd Llun i ddydd Gwener.