Proffiliau o wledydd

Mae proffiliau gwledydd yn hanfodol i fyfyrwyr a graddedigion sy'n meddwl astudio neu weithio dramor.  Mae pob proffil yn cynnwys gwybodaeth benodol am y wlad honno mewn perthynas â'r farchnad swyddi, gofynion ieithyddol, ac ystyriaethau fisa a mewnfudo, yn ogystal â chynnig awgrymiadau am baratoi ceisiadau swydd, cael profiad gwaith, dewis astudio am radd bellach a sut i gael cymorth a chyngor dramor.  

 

Mae Prospects hefyd yn rhoi gwybodaeth am weithio dramor yn eu proffiliau gwledydd.