Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Camau Cyntaf

Taflen Cynllunio Gyrfa

Arweiniad drwy gynllunio gyrfa – mae’n cynnwys hunanasesu, meddwl am syniadau am yrfa, adnoddau gwybodaeth, gwneud penderfyniadau a chynllunio sut i weithredu.

Profiling for Success

Brofion hunan-asesu ar-lein manwl am ddim i fyfyrwyr presennol Prifysgol Bangor.

Career Unlocker

Offeryn ar gyfer cynllunio gyrfa.

Prospects Career Planner

Offer ar-lein i edrych ar swyddi, gan eich helpu i weld pa swyddi sy’n gweddu i chi, ar sail eich sgiliau a’ch diddordebau.              

Target Jobs

Offer cynllunio gyrfa wedi’i seilio ar holiaduron a phrofion seicometrig sy’n dangos pa feysydd swydd sy’n addas i chi.