Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Menter trwy Ddylunio

Byddwch wedi'ch ysbrydoli, yn greadigol, yn gynaliadwy, yn llewyrchus ac yn argyhoeddiadol!

Mae Prifysgol Bangor wedi torri trwy’r ffiniau academaidd traddodiadol i ddod â myfyrwyr sy’n astudio pynciau gwahanol ynghyd i greu timau amlddisgyblaethol i gystadlu mewn 'Menter trwy ddylunio' gyda gwobr o £2,500 i’r tîm buddugol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth bellach:

Lowri Owen 01248 388424

E-bost: lowri.owen@bangor.ac.uk

Menter trwy Ddylunio, 'BangorTV.'