Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cael hyd i Swydd

P’un a ydych yn chwilio am waith rhan-amser neu waith gwyliau, neu’n chwilio am swydd ar ôl graddio, mae’r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr a graddedigion am hyd at dair blynedd ar ôl graddio.

Bangor TARGETconnect

Mae gan ein gwasanaeth Bangor TARGETconnect gylch gorchwyl eang ac mae’n hysbysebu:

  • Swyddi i raddedigion, yn lleol a chenedlaethol, yn ogystal â chysylltiadau i swyddi gwag rhyngwladol (gweler isod)

  • Gwaith lleol, rhan-amser

  • Lleoliadau a phrofiad gwaith

  • Cyfleoedd i wirfoddoli

  • Swyddi Gwyliau

  • Swyddi Rhyngwladol

 

Gwefannau a Chyfarwyddiaduron Swyddi i Raddedigion

Prospects yw’r wefan swyddogol ym Mhrydain ar gyfer gyrfaoedd i raddedigion ac mae’n hysbysebu cannoedd o swyddi gwag i raddedigion yn ogystal â phrofiad gwaith a lleoliadau gwaith.   Gellwch gofrestru i gael e-bostio manylion swyddi atoch a chwilio ar-lein am swyddi a chyflogwyr. Gellwch nôl copi am ddim o gyfarwyddiadur cyflogwyr Prospects o Ystafell Adnoddau CES.

TargetJobs

Mae TargetJobs yn safle arall sy’n hysbysebu cyfleoedd gwaith i raddedigion.  Gellir nôl cyfeiriaduron gyrfaoedd TargetJobs hefyd o Ystafell Adnoddau CES a gellwch gofrestru i dderbyn gwybodaeth am swyddi drwy e-bost. 

 

Glassdoor - Gwefan yn ymwneud â gyrfaoedd lle mae gweithwyr presennol a chyn-weithwyr wedi cyfrannu dros 6 miliwn o ddarnau o wybodaeth am gyflogau, adolygiadau ar gwmnïau a chwestiynau a ofynnir mewn cyfweliadau. Mae ganddynt wybodaeth hefyd am dros 300,000 o gwmnïau, ym mhob diwydiant, yn ogystal â dros 15 miliwn o swyddi a chynlluniau interniaeth.

Gellir nôl y cyfeiriaduron cyflogwyr isod hefyd o Ystafell Adnoddau CES:

Profiad Gwaith

Efallai y bydd angen i chi gael profiad gwaith perthnasol i hybu eich siawns o gael mynd ar gwrs galwedigaethol, i gael help gydag ymgeisio am swyddi, neu i roi cynnig ar swydd benodol i weld a fyddech yn ei hoffi.  Ewch i’r tudalennau profiad gwaith i weld cysylltiadau i gyfleoedd profiad gwaith.

‘Defnyddio’r We i Gael Gwaith’ – Deunydd i’w lawr lwytho

Rhai safleoedd a argymhellir i’ch helpu i geisio gwybodaeth am Yrfaoedd, Cyflogwyr a Sefydliadau, Chwilio am Swyddi a Swyddi Gwag, a Gwaith Gwyliau, Gwirfoddoli a Lleoliadau Gwaith.

Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld y daflen hon.