Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth ar gyfer Myfyrwyr Presennol

P'un a ydych chi'n aros ym Mangor neu wedi dychwelyd i'ch tref / gwlad enedigol, cewch ddefnyddio'n gwasanaethau a'n hadnoddau ni, gan gynnwys siarad â'n Ymgynghorwyr a chael atebion i'ch cwestiynau - edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.

Mae dal modd cysylltu â ni ar e-bost a byddwn yn ateb yn syth: gyrfaoedd@bangor.ac.uk

Os hoffech chi wneud apwyntiad gyda Ymgynghorydd Cyflogadwyedd, cewch drefnu apwyntiad ar-lein trwy ein system Targetconnect Bydd gennym slotiau apwyntiadau ar gael bob dydd o'r wythnos i sicrhau bod gennych gefnogaeth trwy'r semester ac yn ystod misoedd yr haf.

Bydd eich apwyntiad yn cael ei gynnal trwy Teams, sydd ar gael trwy eich cyfrif myfyriwr: https://teams.microsoft.com/

Bydd Ymgynghorydd yn eich ebostio o flaen llaw i drafod y trefniadau ar gyfer yr apwyntiad.

Os ydych chi'n chwilio am waith rhan-amser, profiad gwaith, lleoliadau, cyfleoedd gwirfoddoli neu swyddi i raddedigion, rydyn ni'n dal i hysbysebu cyfleoedd fel arfer ar Targetconnect.


Os ydych chi'n graddio eleni, cysylltwch â ni er mwyn inni allu sicrhau y gallwn eich cefnogi nes byddwch yn graddio a thu hwnt.

Mae gan ein Cynllun Interniaeth i Fyfyrwyr Israddedig gyfleoedd ar brojectau sy'n addas ar gyfer gweithio o bell - y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 20 Ebrill. Mi allech chi weithio o bell gyda staff y brifysgol a chael profiad gwaith buddiol i'w roi ar eich CV. Mae ein projectau interniaeth yn cynnig 80 awr o waith â thâl, ac mae'r oriau gwaith yn hyblyg.

Os ydych chi'n gweithio tuag at Wobr Cyflogadwyedd Bangor (GCB) mae'n fusnes fel arfer! Cewch gwblhau'r Rhaglen Graidd yn gyfan gwbl ar-lein, felly beth am roi cynnig arni. Ar gyfer eich gweithdai Datblygu Sgiliau Cyflogadwyedd/Rheoli Gyrfa cliciwch ar yr eitem yn eich rhestr (e.e. ‘gweithdy 1’, gweithdy 2’) a bydd hyn yn eich arwain at restr o opsiynau. Byddwn yn ychwanegu mwy o weithdai dros yr wythnosau nesaf. Ebostiwch ni gyda unrhyw cwestiynau am y GCB: cyflogadwyedd@bangor.ac.uk

Mae llwyth o wybodaeth, cyngor ac adnoddau ar gael ar ein Hwb Cyflogadwyedd, a byddwn yn ychwanegu rhagor o adnoddau newydd dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu fod arnoch angen gwybodaeth nad yw ar yr Hwb gwnewch apwyntiad i siarad â ni neu cysylltwch â: gyrfaoedd@bangor.ac.uk i roi gwybod inni beth hoffech inni ei gynnwys fel adnodd ar-lein.