Gwybodaeth ar gyfer Myfyrwyr Presennol

Tra bod y wefan hon yn adnodd gwych ar gyfer eich anghenion gyrfaol, cewch arweiniad personol a mynediad i fwy o wybodaeth os dewch i’n gweld ar yr ail lawr yn Neuadd Rathbone.

 • Eich Cyflogadwyedd – Ein datganiad gwasanaeth ac ymrwymiad i bob myfyriwr i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl.
 • Gwobr Cyflogadwyedd Bangor – Mae’r wobr yn darparu fframwaith i alluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu sgiliau trosglwyddadwy trwy gydnabod gweithgareddau y maent yn cymryd rhan ynddynt yn ystod eu bywyd Prifysgol. Mae’r holl fyfyrwyr yn cael eu cofrestru yn awtomatig ar y Wobr Cyflogadwyedd Bangor.
 • Cyngor Gyrfaoedd – Defnyddio’r Gwasanaeth – Mae’r gwasanaeth yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau ac adnoddau i’ch helpu i ddod o hyd i’ch gyrfa perffaith. Gallwch ofyn am sesiwn cyngor gyrfaol cyfrinachol personol, mynychu gweithdai, a gwneud defnydd o amrywiaeth o adnoddau ar-lein.
 • Adnoddau Gyrfaoedd – Amrywiaeth o adnoddau ar-lein i helpu chi i gynllunio eich gyrfa a chael hyd i'ch swydd berffaith.
 • Gweithdai a Digwyddiadau – Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn academaidd, gan gynnwys gweithdai sgiliau chwilio am swydd a sesiynau datblygu sgiliau a arweinir gan gyflogwyr ac ymgynghorwyr cyflogadwyedd.
 • Bangor TARGETconnect – Dyma Biwro Cyflogaeth Myfyrwyr y Brifysgol sy'n hysbysebu amrywiaeth o swyddi a chyfleoedd gyrfa.
 • GO Wales – Mae'r Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn creu cyfleoedd profiad gwaith teilwredig i fyfyrwyr ifanc
 • Gwirfoddoli – Mae gwirfoddoli yn weithgaredd di-dâl neu waith mewn sefydliad di-elw sy’n gwneud gwahaniaeth yn y gymuned ehangach. Mae gwaith gwirfoddol yn gyffredinol yn golygu gwneud rhywbeth sy’n gwella yr amgylchedd neu helpu aelodau o gymuned benodol.
 • Profiad Gwaith – Blas, Lleoliadau a Interniaeth – Mae profiad gwaith yn hanfodol wrth wneud cais am swyddi i raddedigion. Mae hefyd yn eich galluogi i gael profiad o wahanol amgylcheddau gwaith ac yn eich galluogi i gael cipolwg ar yr hyn a allai gyrfa benodol olygu.
 • Menter a Hunangyflogaeth – Mae rhaglen B-Fentrus yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i helpu myfyrwyr Prifysgol Bangor a graddedigion yng Nghymru ddatblygu eu sgiliau menter neu eu cefnogi i ddechrau busnes newydd.
 • Myfyrwyr Rhyngwladol – Mae’r adran hon wedi ei chynllunio i ddarparu cymorth a gwasanaethau arbenigol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.
 • Gweithio Dramor – Myfyrwyr y DU – Cyngor ymarferol i ddeall sut mae chwilio am swydd dramor.
 • Astudiaethau Pellach ac Ariannu- Canllawiau ar sut i hyrwyddo eich astudiaethau academaidd a hyfforddiant ar sut i ariannu astudiaethau pellach.