Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Profiad Gwaith

Chwilio am brofiad gwaith

Cael hyd i waith dramor

Mae digonedd o gyfleoedd i weithio dramor. Gellir eu cymryd yn ystod y gwyliau haf, fel lleoliad diwydiannol neu fel blwyddyn fwlch!

Mae nifer o sefydliadau'n cynnig cyfleoedd cyflogedig a rhai gwirfoddol a all fod yn brofiad gwerthfawr ac ehangu gorwelion. Dylech sylweddoli y gall rhai sefydliadau ofyn i chi dalu ffi o flaen llaw.

Beth sydd ar gael?

Yn union fel chwilio am waith yn y DU mae yna lawer o lefelau gwahanol o gyfleoedd tramor.

Mae sefydliadau gwirfoddoli megis BUNAC, Frontier, Coral Cay a Raleigh International yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dramor. Mae mwy o wybodaeth am wirfoddoli i'w chael yma

Fel rhan o'ch gradd, mae cynlluniau cyfnewid myfyrwyr ar gael drwy raglenni fel Erasmus+. Gall cynlluniau cyfnewid byd-eang fod ar gael hefyd. Cysylltwch â'r Ganolfan Addysg Ryngwladol am fwy o wybodaeth. 

Mae'r Gwasanaeth Dinesydd Rhyngwladol yn raglen a gyllidir gan Lywodraeth y DG yn darparu lleoliadau gwirfoddol am 10-12 wythnos i rai 18-25 oed a lleoliadau Arweinydd Tîm i rai 23-35 oed. Mae'n raglen datblygiadol sy’n rhoi cyfleon i bobl ifanc o'r DG a'r Gwledydd Datblygedig i wirfoddoli mewn rhai o gymunedau tlotaf Affrica ac Asia.

Lansiwyd Generation UK gan y Cyngor Prydeinig yn 2013.   Ei nod yw helpu myfyrwyr o Brydain i roi hwb i'w cyflogadwyedd, gwella eu rhagolygon swyddi hir-dymor a datblygu meddylfryd byd-eang drwy gyfleoedd astudio a phrofiad gwaith yn Tsiena.

Mae rhaglenni i ddysgu Saesneg dramor ar gael mewn llawer o wledydd; gellir gweld detholiad o'r rhai mwyaf adnabyddus yma.

Sut ga'i ddod i wybod mwy?

Proffiliau Gwledydd 

Mae proffiliau gwledydd yn hanfodol i fyfyrwyr a graddedigion sy'n meddwl astudio neu weithio dramor.  Mae pob proffil yn cynnwys gwybodaeth benodol am y wlad honno mewn perthynas â'r farchnad swyddi, gofynion ieithyddol, ac ystyriaethau fisa a mewnfudo, yn ogystal â chynnig awgrymiadau am baratoi ceisiadau swydd, cael profiad gwaith, dewis astudio am radd bellach a sut i gael cymorth a chyngor dramor.  

Mae Prospects hefyd yn rhoi gwybodaeth am weithio dramor yn eu proffiliau gwledydd.

Dyma rhai gwefannau defnyddiol eraill:

Am gyngor teithio swyddogol llywodraeth y DU cliciwch yma.

 

Am gynghorion a syniadau pellach am Flynyddoedd Bwlch, cliciwch ar y fideo isod:

Diolch i CareerPlayer, Graduate Jobs & Careers Advice on Video.