Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Rhyngwladol

Croeso i wefan Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd Prifysgol Bangor. Mae'r rhan yma o'r wefan yn benodol i fyfyrwyr graddedig ac ôl-raddedig rhyngwladol.  Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad ar lunio CV a gwneud ceisiadau, beth i'w wneud mewn cyfweliad, sut i chwilio am swyddi a gwneud cais i astudio ar lefel ôl-raddedig. Rydym yn annog yr holl fyfyrwyr i wneud defnydd llawn o'r gwasanaeth yn ystod eu hastudiaethau a gallant barhau i ddefnyddio'r gwasanaeth 3 blynedd ar ôl graddio.

欢迎访问班戈大学就业服务机构页面!我们致力服务广大国际学生,就继续升学或寻找就业机会,工作申请,个人简历,面试技巧等方面提供专业免费的指导。无论你是在校生还是毕业三年以内的校友,我们都期待能为你的职业规划献计献策,为你加油!

 

مرحبا بكم على موقع جامعه بانكر لخدمة الوظائف و المهن. هذا الجزء من الموقع مكرس خصيصا للطلبة الدولين في الدراسات العليا و الخريجين . نحن نقدم نصائح و ارشادات لكتابة السيرة الذاتية , استمارة التقديم , أسلوب المقابلة , البحث عن العمل و التقديم للدراسات العليا.

نحن نشجع جميع الطلبة على

الاستفادة الكاملة من الخدمات المتوفرة خلال الفترة الدراسية . يمكنكم الاستفادة من الخدمات خلال فترة دراستكم و أيضا لمدة ثلاث سنوات بعد التخرج.

 

Fe allwn ni  

  1. gynnig cyngor, arweiniad, gwybodaeth, adnoddau, gweithdai

  2. gynnig adborth ar CVau, ceisiadau am swyddi, eich techneg gyfweld

  3. hysbysebu ar-lein ynglŷn â swyddi a chyfleoedd am brofiad gwaith

Allwn ni ddim

  1. dweud wrthych chi beth y dylech ei wneud

  2. dod o hyd i swydd a chyfleoedd profiad gwaith i chi

  3. ysgrifennu eich ceisiadau am swyddi a'ch CV

  4. cywiro eich Saesneg

Fel myfyriwr rhyngwladol gallwch wneud defnydd llawn o'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd - edrychwch trwy'r ddewislen wybodaeth i gael gwybod rhagor.

Os oes arnoch angen cymorth gyda'ch Saesneg cysylltwch â thîm ELCOS. I gael help gyda Fisas neu Gyfyngiadau Gweithio cysylltwch â thîm y Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Gweithio yn y Deyrnas Unedig

Cyn gweithio yn y Deyrnas Unedig mae angen i chi gael Rhif Yswiriant Gwladol. Mae'r rhif hwn yn sicrhau fod y cyfraniadau Yswiriant Gwladol a'r dreth yr ydych yn eu talu yn y Deyrnas Unedig yn cael eu cofnodi'n briodol yn eich cyfrif. Mae gwybodaeth ar gael yma ynglŷn â sut y mae cael rhif Yswiriant Gwladol ar wefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae modd ffonio llinell gymorth ceisiadau'r Ganolfan Byd Gwaith am ddim o dderbynfa'r Ganolfan Addysg Ryngwladol.

Cyngor i fyfyrwyr rhyngwladol ynglŷn â gweithio yn y Deyrnas Unedig

Cymwysterau o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig

Os oes gennych gymwysterau o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig, mae'n bosibl cael cymhareb cymwysterau swyddogol i alluogi cyflogwyr yn y Deyrnas Unedig i ddeall eich cymwysterau'n llawn. Yr Asiantaeth Genedlaethol sy'n gyfrifol am roi gwybodaeth, cyngor, data a barn wybodus ynglŷn â chymwysterau o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig yw Canolfan Gwybodaeth Cydnabyddiaeth y Deyrnas Unedig (UK NARIC). Mae cost am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.

Cyngor y Deyrnas Unedig dros Faterion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA)

Mae'r Cyngor y Deyrnas Unedig dros Faterion Myfyrwyr Rhyngwladol yn cynnig cyngor cynhwysfawr i bob myfyriwr rhyngwladol gan gynnwys cyngor ynglŷn â gweithio yn y Deyrnas Unedig.

Gwefan arbenigol ym maes gyrfaoedd yw Gradlink sydd wedi ei chynllunio ar gyfer myfyrwyr a graddedigion rhyngwladol o bob rhan o'r Deyrnas Unedig. Ceir yno wybodaeth am swyddi, cysylltiadau â chyflogwyr sy'n cyflogi graddedigion, adrannau'n cynnwys cyngor manwl a'r newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf yn ymwneud â marchnadoedd llafur i raddedigion.