Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Beth yw Bangor TARGETconnect?

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cymorth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod eu hastudiaethau ac wedyn.

Mae Bangor TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

Gwefannau swyddi rhyngwladol

 • Bangor TARGETconnect - Chwiliwch am y cyfleoedd a hysbysebir drwy Brifysgol Bangor.
 • Prospects - 'Graduate Prospects' yw prif ddarparwr gwybodaeth, cyngor a chyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion yn y DU.  Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth eang o gyfnodolion a chyfeirlyfrau ac mae gennym wefan gyrfaoedd cynhwysfawr i raddedigion.
 • Target Jobs - Barod i chwilio am gynlluniau ac interniaethau i raddedigion? Mae gan 'Target Jobs' ddigon o swyddi gwag, cyngor gwych ac awgrymiadau da ynghylch cyflogwyr i'ch rhoi chi ar ben ffordd gyda'r yrfa rydych am ei chael.
 • Milkround - Mae 'Milkround' yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a graddedigion chwilio am swyddi, lleoliadau, rhaglenni ac interniaethau yn ôl adran, diwydiant, cwmni a lleoliad. Mae 'Milkround' hefyd yn cynnig cyngor ymarferol ynghylch gyrfaoedd.
 • Entrypark - Mae 'Entrypark' yn llwyfan rhyngwladol i rai sydd â llawer o botensial, y cyflogwyr gorau a'r ysgolion gorau. Ein cenhadaeth yw bod yn fan cychwyn i yrfa pobl sy'n chwilio am waith trwy hwyluso'r gwaith o gasglu gwybodaeth a gwneud penderfyniadau.
 • GradLink  – Gall myfyrwyr a graddedigion ddefnyddio gwefan Gradlink i weithio ar ei CV, a’i anfon at ein cyflogwyr – sy’n cynnwys PWC, Deloitte, Intel, Bayer, Honeywell a.y.b.
 • Guardian Jobs - Dewch o hyd i'r swyddi gorau yn y cyfryngau, y sector cyhoeddus, elusen, marchnata, y celfyddydau a threftadaeth, tai cymdeithasol a gofal iechyd yma ar 'Guardian jobs'. Cewch gyngor arbenigol ar yrfaoedd gan weithwyr proffesiynol sector, cyflogwyr a recriwtwyr.
 • Trovit Jobs - Dyma beiriant chwilio sy'n arbenigo mewn mân hysbysebion swyddi a hefyd ceir, pethau i'w rhentu, cynhyrchion ac eiddo.   Wedi'u lleoli yn Barcelona, ac yn gweithredu mewn 38 o wledydd ar hyn o bryd, maent yn darparu rhestr gyflawn o'r mân hysbysebion swyddi ar y we.
 • Indeed - Mae 'Indeed' yn fwrdd chwilio am swyddi ar-lein gyda miliynau o swyddi o filoedd o fyrddau swyddi, papurau newydd, mân hysbysebion a gwefannau cwmnïau.
 • Monster Jobs - Yn syml, 'Monster' yw'r arweinydd ar draws y byd wrth gysylltu pobl yn llwyddiannus â gwahanol gyfleoedd swyddi.
 • Fish4Jobs - Dewch o hyd i filoedd o swyddi gwag ar draws Brydain gan rai o recriwtwyr gorau Prydain. Ewch â'ch gyrfa ymlaen gyda safle swyddi gorau Prydain, gan gynnig yr holl swyddi diweddaraf. Caiff ei diweddaru'n ddyddiol.
 • iHipo - 'iHipo' yw prif wefan ryngwladol gyrfaoedd i raddedigion. Rydym ni'n galluogi i'n defnyddwyr (myfyrwyr a graddedigion) ddod o hyd i interniaethau, swyddi a rhaglenni graddedigion dramor.
 • Jobs.ac.uk - Y prif fwrdd swyddi rhyngwladol ar gyfer gyrfaoedd mewn maes academaidd, ymchwil, gwyddoniaeth a phroffesiynau cysylltiedig.
 • Jobs Wales - 'JobsWales' yw'r prif safle swyddi yng Nghymru.
 • GOV.UK - Ffynhonnell manylion swyddi ar draws Prydain
 • CV Library - Bwrdd swyddi ar-lein gyda chyfleoedd ar draws y DU.

Asiantaethau Recriwtio Lleol