Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

 

Cael hyd i swydd ar ôl graddio

 

Gall dod o hyd i swydd ar lefel graddedigion ymddangos yn dasg frawychus, waeth pryd rydych chi'n dechrau neu beth rydych eisiau ei wneud. Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yma i'ch helpu i chwilio a gwneud cais am y swydd rydych wedi breuddwydio amdani. Rydym hefyd yn cynnal gweithdy 'Chwilio am Swyddi' yn rheolaidd drwy'r flwyddyn academaidd - gweler y cyswllt 'Gweithdai a Digwyddiadau' ar y ddewislen ar y chwith i weld yr amserlen.

 

Taflenni

 

Gwefannau Swyddi a Chyfeiriaduron i Raddedigion 

Mae Bangor TARGETconnect yn hysbysebu amrywiaeth o swyddi i raddedigion yn genedlaethol a rhyngwladol, yn ogystal â chyfleoedd yn yr ardal leol.

Prospects yw gwefan gyrfaoedd graddedigion swyddogol y Deyrnas Unedig ac mae'n hysbysebu cannoedd o swyddi i raddedigion, yn ogystal â phrofiad gwaith ac interniaethau.  

TargetJobs - safle arall sy'n recriwtio graddedigion. Mae'n hysbysebu cyfleoedd i raddedigion lle gellwch chwilio am wahanol swyddi a chofrestru i gael eich hysbysu am swyddi gwag drwy e-bost. 

Milkround - mae Milkround yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a graddedigion chwilio am swyddi, lleoliadau, rhaglenni ac interniaethau yn ôl adran, diwydiant, cwmni a lleoliad. Rhoddir cyngor ymarferol ar yrfaoedd hefyd.

Jobs.ac.uk - y brif wefan ryngwladol am swyddi mewn meysydd academaidd, ymchwil, gwyddoniaeth a phroffesiynau cysylltiedig.

Glassdoor - cymuned yrfaoedd lle mae cyn weithwyr a gweithwyr presennol wedi cyfrannu dros 6 miliwn o ddarnau o wybodaeth am gyflogau, adolygiadau ar gwmniau a chwestiynau a ofynnir mewn cyfweliadau. 

 

Mae gwefannau defnyddiol eraill yn cynnwys:

 

Cyfleoedd lleol

Mae'r cysylltiadau canlynol yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cyfleoedd lleol yn amrywio o swyddi rhan-amser i rai i raddedigion:

  • Jobs Wales  – I weld cyfleoedd ar draws Cymru
  • Lleol.cymru  – Swyddi ar draws Cymru lle mae angen medru'r Gymraeg
  • SuperTemps - asiantaeth recriwtio o Ogledd Orllewin Cymru