Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth Cyflogaeth

NMW - Isafswm Cyflog Cenedlaethol (National Minimum Wage)

Cyfraddau ICC:

I gael y gwybodaeth diweddaraf am gyfraddau ICC ewch i https://www.gov.uk/cyfraddau-isafswm-cyflog-cenedlaethol

Talu Treth Incwm

Am ragor o wybodaeth am daliadau treth incwm i fyfyrwyr dilynwch y linc canlynol: https://www.gov.uk/student-jobs-paying-tax

Rhif Yswiriant Gwladol

I weithio yn y DU bydd arnoch angen Rhif Yswiriant Gwladol.

Os nad oes gennych rif YG, bydd angen i chi wneud cais am un os ydych yn chwilio am waith cyflogedig neu os ydych wedi dechrau mewn swydd, neu ar fin dechrau.

Am wybodaeth bellach, darllenwch ein taflen wybodaeth, Cael Rhif Yswiriant Gwladol.

 

Myfyrwyr Rhyngwladol

I gael mwy o wybodaeth am weithio yn y DU, cysylltwch â'r Ganolfan Addysg Rhyngwladol.

Hawliau Cyflogaeth

I gael mwy o wybodaeth ar eich hawliau cyflogaeth, gellwch fynd i: https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/work/

Darganfyddwch mwy am Oriau Gwaith, Gwyliau a Thal, Cyfnodau o orffwys a rhagor.