Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyngor Gyrfaoedd Ar-lein

Os oes gennych ymholiad arbennig ac na ellwch ymweld â ni, yna defnyddiwch ein gwasanaeth cyfarwyddyd gyrfaoedd ar-lein.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn unig i fyfyrwyr presennol ac i rai a raddiodd o fewn y 3 blynedd ddiwethaf.

NID yw’r gwasanaeth ar-lein yn cynnwys sylwadau ar gopïau drafft o CVs a Ffurflenni Cais ac rydym yn annog myfyrwyr sydd ar y campws i ddod i’n gweld yn Neuadd Rathbone. OS NA ELLWCH, fodd bynnag, ymweld â’r gwasanaeth – am eich bod i ffwrdd o gampws Bangor neu fod gennych anabledd – yna rydym yn awgrymu cyfweliad ffôn / skype cychwynnol i drafod eich sefyllfa.

Yn y cyfamser, cymerwch olwg ar yr adnoddau cynhwysfawr sydd ar gael ar ein gwefan i gynorthwyo gyda’ch ceisiadau am swyddi cyn cysylltu â ni a phenderfynu ar y camau gweithredu priodol.

Cwblhewch y ffurflen isod gyda’ch cais am e-ganllaw:


(os ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd)
Statws:


(Rhowch gymaint o wybodaeth â phosib i helpu’r Cynghorydd Cyflogadwyedd roi ymateb sy’n bwrpasol i chi)
  • Defnyddio’r gwasanaeth at y diben y’i bwriadwyd yn unig a datgan bod yr holl wybodaeth yr ydych yn ei chyflwyno yn gywir hyd at orau eich gwybodaeth; gall unrhyw gamddefnydd o’r gwasanaeth hwn arwain at ddilyn camau’n unol â deddfwriaeth y DU
  • Ein bod yn cysylltu â chi ar hap yn y dyfodol i wneud cais am adborth am ansawdd y gwasanaeth cyngor ar yrfaoedd a dderbyniwyd gennych; wrth i’r gwasanaeth e-bost hwn esblygu efallai y byddwn yn dymuno cysylltu â chi gyda gwybodaeth bellach am ddatblygiadau newydd

Ein nod yw ymateb i’ch ymholiad o fewn 5 diwrnod gwaith.