Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Siaradwch â Chynghorwr Cyflogadwyedd

Gellwch gael trafodaeth anffurfiol (a chyfrinachol) gyda Chynghorwr Gyrfaoedd ar unrhyw adeg yn eich gyrfa brifysgol. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i fyfyrwyr presennol a rhai sydd wedi graddio yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Rydym yn cynnig dau fath o Gymorthfeydd Gyrfaoedd:

Gwirio  CV a Gwiriad Cyflym y Gais (Apwyntiad 20 munud)

Diben yr apwyntiadau hyn yw cael rhywun i fwrw golwg dros eich CV a gwirio eich llythyrau cais, neu os oes arnoch angen cymorth gyda ffurflenni cais (gan gynnwys ceisiadau ar-lein) ar gyfer swyddi, lleoliadau, neu gyfleoedd gwirfoddoli.

Apwyntiad Cyngor Gyrfaol (Apwyntiad 30 munud)

Mae'r apwyntiadau hyn yn cynnig cyfle mwy manwl i drafod eich cyflogadwyedd. Gall hyn gynnwys cynllunio gyrfa, sgiliau cyfweld, astudio pellach, ac unrhyw beth arall sy'n ymwneud â byd gwaith a'ch gyrfa yn y dyfodol. Gall y Cynghorwyr hefyd gynorthwyo gyda CV a pharatoi ceisiadau.

Rydym yn cynnal cymorthfeydd bob diwrnod gwaith (dydd Llun i ddydd Gwener). Gellir trefnu apwyntiadau ar-lein yma. Gellwch hefyd archebu lle drwy alw i mewn yn Nerbynfa Gyrfaoedd (2il lawr, Adeilad Rathbone).

Os ydych yn fyfyriwr oddi ar y campws ac eisiau siarad ag Ymgynghorydd, gellir gofyn am apwyntiadau Skype/ffôn.  Anfonwch e-bost at: careers@bangor.ac.uk.

Mae Cynghorwr sy'n siarad Cymraeg ar gael y rhan fwyaf o ddyddiau, cysylltwch â ni'n uniongyrchol i sicrhau eich bod yn gweld y person cywir.

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd: gyrfaoedd@bangor.ac.uk  01248 382071.