Menter a Hunangyflogaeth

Mae rhaglen B-Fentrus yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i helpu myfyrwyr Prifysgol Bangor a graddedigion yng Nghymru ddatblygu eu sgiliau menter neu eu cefnogi i ddechrau busnes newydd.

Dechrau busnes newydd:

Trwy gefnogaeth gan Syniadau Mawr Cymru a Llywodraeth Cymru rydym yn gallu cynnig mentora busnes i roi cefnogaeth gyfrinachol a phersonol i holl fyfyrwyr a graddedigion diweddar. O syniadau ar nodyn post-it i gynlluniau busnes llawn, mae cefnogaeth ar gael yn ystod holl gamau dechrau busnes. Mae B-Fentrus hefyd yn cynnal gweithdai, cyflwyniadau a digwyddiadau eraill wedi eu hanelu'n benodol at bobl sydd eisiau dechrau busnes newydd. Os oes gennych syniad ar gyfer cychwyn eich busnes neu’ch menter gymdeithasol eich hun, cysylltwch efo ni i drefnu apwyntiad. Ceir mwy o fanylion ar Fy Mangor. Gallwch hefyd wenud cais i gael stondin yn ein Marchnad Nadolig Myfyrwyr sy'n cael ei gynnal pob Rhagfyr yn y Brifysgol. Denir dros 2,000 o ymwelwyr iddo a mae'n le gwych i chdi wneud ymwchil i'ch syniad ac arbrofi'r farchnad.

Ryda ni'n gweithio'n agos efo Simply Do Ideas i helpu chi ddatblygu eich syniadau mewn ffordd gweledol a chreadigol. Gallwch ddatblygu eich syniad ac ychwanegu gwybodaeth yn eich amser eich hun. Rhowch gynnig arni. Cliciwch yma i gofrestru. Mae'n rhad ac am ddim a gallwch gadw eich syniad yn gyfrinachol neu ei rannu gyda mentor busnes neu eraill pan yn barod.

Gweithdai a gwybodaeth:

Cewch fudd o’r gwasanaethau y mae B-Fentrus yn eu cynnig hyd yn oed os nad ydych eisiau bod yn hunangyflogedig. Mae sgiliau menter megis rhwydweithio, meddwl yn greadigol ac ymwybyddiaeth fasnachol yr un mor bwysig i’ch helpu i ddod o hyd i'ch swydd ddelfrydol â phrofiad gwaith a chymwysterau academaidd.   Hoffwch ni ar ein tudalen Facebook ac ewch i FyMangor am wybodaeth am ein gweithdai.

Cystadlaethau:

Mae B-Fentrus yn rhoi llawer o gyfleoedd trwy gydol y flwyddyn i gymryd rhan mewn ystod eang o gystadlaethau yn y Brifysgol, ac ar raddfa leol, genedlaethol a byd-eang. Gellwch ddatblygu eich sgiliau menter a chael hwyl yr un pryd, gan gwrdd â phobl newydd ac, o bosibl, ennill rhai gwobrau gwych! Bydd y gystadleuaeth flynyddol Gwobrau Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander yn cael eu cynnal yn ystod semestr 2 ac eleni, bydd myfyrwyr Bangor yn cael y cyfle i gymeryd rhan yn heriau Virgin Start Up. Byddwn yn rhoi'r gwybodaeth diweddaraf ar ein tudalen Facebook ac ar FyMangor.

Syniadau Mawr Cymru

Edrych ar beth sy’n digwydd yng Nghymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc. Cliciwch ar Syniadau Mawr Cymru i gael gwybodaeth defnyddiol.

Pa mor fentrus ydych chi?

Llenwch yr hunan-asesiad yma i’ch helpu i feddwl am eich awch am fenter - eich sgiliau, eich agwedd a’ch cymhelliant i lwyddo: www.enterprisecatalyst.co.uk

Nodwch: Bydd rhaid i chi nodi cod post eich Coleg. Rhowch LL57 2DG i ddod o hyd i Prifysgol Bangor.

 

Cysylltwch â Ni

Byddwn yn falch dros ben o glywed gennych!

Os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’n gwasanaethau, yn cynnwys mentora busnes, gweithdai a chystadlaethau, gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd gwahanol:

Trwy anfon e-bost: b-enterprising@bangor.ac.uk

Trwy roi caniad inni: 01248 388424

Trwy ein tudalen Facebook: ‘B-Fentrus Bangor

Dilynwch ni ar Twitter: 'B_Fentrus'

Trwy ddod draw i’n gweld: Byddwch Fentrus, y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd, Ail lawr, Neuadd Rathbone, Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor. LL58 8AB.

Os ydych eisiau cynnig adborth, lluniau neu fideo o ddigwyddiad Byddwch Fentrus y buoch ynddo, neu os oes gennych awgrymiadau am ddigwyddiadau y gallwn eu cynnal yn y dyfodol, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost neu drwy ein tudalen Facebook.

 

Mae B-Fentrus wedi'i rhan ariannu gan Llywodraeth Cymru i gefnogi cyflwyniad o'r Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid yng Nghymru.