Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mynd i Deithio?

Beth bynnag fo eich rhesymau dros deithio, ni ddylech anghofio am eich gyrfa pan gyrhaeddwch adref. Er y byddwch yn awyddus i ymlacio a chael hwyl, peidiwch ag anghofio eich bod, yn ystod eith teithiau, yn cael profiadau gwerthfawr mewn bywyd a all fod yn fuddiol i’ch gyrfa yn y dyfodol. 

Efallai y bydd darpar-gyflogwyr posibl yn edrych yn ffafriol ar eich teithiau os gellwch ddangos eich bod yn well ymgeisydd oherwydd eich profiadau. Yn ôl pob tebyg, bydd ganddynt ddiddordeb yn y rhesymau ichi gymryd yr amser i deithio, pam y gwnaethoch yr hyn a wnaethoch, sut y buoch yn cynllunio eich taith, yr hyn a gyflawnasoch, a sut y buoch yn datblygu fel unigolyn. Wrth ichi deithio a chael profiadau newydd, cymerwch amser i adfyfyrio ar eich holl brofiadau; cadwch ddyddiadur ar y medrau newydd yr ydych wedi’u datblygu tra oeddech oddi cartref.

A ydych chi wedi cynllunio’r hyn yr hoffech ei gael o’ch teithiau? A oes rhaglenni profiad gwaith neu gwirfoddoli strwythuredig y gellwch gymryd rhan ynddynt tra byddwch yn teithio?  Os ydych am gychwyn mewn swydd i raddedigion pan ddychwelwch, dysgwch ynglŷn â'r dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau ac am y drefn recriwtio, fel na chollwch gyfleoedd gyrfaol.

Tra byddwch yn teithio, gellwch ddefnyddio adnoddau gyrfaoedd Bangor ar-lein i’ch helpu i gynllunio gyrfa, lle bynnag y byddoch. Cofiwch y gellwch ddefnyddio ein gwasanaethau am hyd at 3 blynedd ar ôl graddio. Efallai y bydd gennych hawl hefyd i ddefnyddio Gwasanaethau Gyrfaoedd prifysgolion eraill.

Bon Voyage!