Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cysylltiadau Defnyddiol

Mae’r cysylltiadau isod yn rhoi cyngor a chymorth ar amrywiaeth o bynciau sy’n gysylltiedig â menter, megis cychwyn busnes, entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc, a digwyddiadau sy’n gysylltiedig â menter.

 

BIS: yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau: Adran o fewn y llywodraeth sy’n ymdrin â holl liferi’r economi.  Mae’n darparu cymorth ar gyfer cychwyn busnesau a thwf busnesau.

Siambr Fasnach Prydain: Corff cenedlaethol sy’n cynrychioli busnes wrth y llywodraeth ac i eraill sy’n llunio polisïau. Hefyd yn darparu buddion i aelodau.

Chwarae Teg: Cyngor cyn cychwyn busnes i fenywod a rhieni sengl yng Nghymru. Mae Chwarae Teg yn cynnal diwrnodau am ddim ar gyfer blasu menter.

Cyllid Cymru: Yn cynorthwyo busnesau bach i ganolig i wireddu eu gwir bosibiliadau o ran arloesi a thwf trwy fuddsoddiad.

GEW: Gwefan swyddogol Wythnos Menter Fyd-Eang; digwyddiad a gynhelir yn flynyddol i ddathlu menter gan bobl ifanc ar draws y byd.

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi: Cyngor a ffurflenni cais yng nghyswllt cofrestru ar gyfer treth a chyfraniadau yswiriant gwladol i bobl hunan-gyflogedig.

Y Cyngor Cenedlaethol dros Entrepreneuriaeth ymysg Graddedigion: Cyngor a sefydlwyd i godi proffil entrepreneuriaeth a’r opsiwn o gychwyn busnes fel dewis gyrfaol ymysg myfyrwyr a graddedigion.

Prospects: Canolfan adnoddau ar-lein yn rhoi cyngor ar hunan-gyflogaeth. Mae Prospects hefyd yn rhoi cyngor ar ddewisiadau eraill o raddedigion o ran cyflogaeth.

Shell – LiveWIRE: Cynllun rhyngwladol sy’n darparu rhaglenni hyfforddi, cymorth mewn busnes a chynllunio marchnata, grantiau i rai sy’n cychwyn busnesau, a chyngor i bobl 18-30 oed.

Masnach Cymru: Mae Masnach Cymru Rhyngwladol yn cynorthwyo cwmnïau o Gymru i’w sefydlu eu hunain mewn marchnadoedd tramor a chreu cysylltiadau busnes â chwmnïau cyfatebol ym mhedwar ban byd.

Young Enterprise: Sefydliad ar draws y DU, yn cynnig profiad personol i bobl ifanc ar sut mae busnes yn gweithio.