Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwirfoddoli

Dod o hyd i waith Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli'n weithgaredd neu'n waith di-dâl a wneir mewn sefydliad nad yw'n gwneud elw ac sy'n gwneud gwahaniaeth yn y gymuned yn ehangach.  Fel rheol mae gwaith gwirfoddol yn golygu gwneud rhywbeth sy'n gwella'r amgylchedd neu sy'n helpu aelodau o gymuned arbennig.  Er na cheir tâl am wneud swyddi gwirfoddol gallant fod yn werthfawr iawn o ran datblygu gyrfa ac maent yn eich galluogi i gael y profiad angenrheidiol i ddangos i gyflogwyr eraill bod gennych y sgiliau sydd eu hangen i weithio'n effeithiol.  Os hoffech gael gwybodaeth ymarferol o weithio mewn diwydiant neu fusnes neilltuol, yna efallai yr hoffech hefyd ystyried lleoliadau byrion lle byddwch yn dilyn a sylwi ar bobl yn gwneud eu gwaith.   Mae gwybodaeth bellach am ddilyn pobl wrth eu gwaith i'w chael yma.

Gellir gwneud gwaith gwirfoddol yn yr ardal leol, ymhellach i ffwrdd, neu hyd yn oed mewn gwlad arall.  Os hoffech wneud gwaith gwirfoddol yn yr ardal leol, hysbysebir llawer o swyddi drwy gyfeiriadur Bangor TARGETconnect.  Cliciwch yma i chwilio am leoliadau lleol sydd wedi'u hysbysebu.  Mae rhestr o sefydliadau gwirfoddol lleol yr hoffech gysylltu â hwy efallai i holi am leoliadau gwirfoddoli i'w chael yma.