Dr Cynog Prys

Enw
Cynog Prys
Swydd
Darlithydd mewn Cymdeithaseg (Cyfrwng Cymraeg)
E-bost
c.prys@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383834 
Lleoliad
Ystafell 103, Neuadd Ogwen

Golwg Cyffredinol

Mae fy niddordebau ymchwil presennol yn cynnwys cymdeithaseg iaith a dwyieithrwydd, gan arbenigo ar y defnydd o Gymraeg yn y gymdeithas sifil a’r trydydd sector yng Nghymru. Rwyf hefyd yn astudio’r defnydd o Gymraeg gan bobl ifanc yng Nghymru, gan edrych yn benodol ar eu defnydd nhw o iaith ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook. Yn ogystal â hyn rwyf yn dysgu Cymdeithaseg a theori gymdeithasegol, yn ogystal â methodoleg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ymchwil

Prosiectau ymchwil diweddar

Swyddog Cefnogi Ymchwil yn Adran Seicoleg, Prifysgol Bangor, Prosiect effeithiau gwybyddol dwyieithrwydd. Hydref 2010 – Gorfennaf 2011.

Ymchwilydd Prifysgol Cymru, Investigating the differential use of Welsh in young speakers’ social networks: a comparison of communication face-to-face, in electronic texts and social networking sites. Hydref 2009 – 2010.

Cynorthwyydd Ymchwil yn Adran Seicoleg, Prifysgol Cymru Bangor. Prosiect Trosglwyddo Iaith Mewn Teuluoedd Dwyieithog. Chwefror - Gorffennaf 2004.

Cynorthwyydd Ymchwil Rhan Amser, IMSCaR, Prifysgol Cymru Bangor, 2003.

Cyhoeddiadau

Mueller Gathercole, V.C., Mon Thomas, E., Kennedy, I., Prys, C., Young, N., Viñas-Guasch, N., Roberts, E.J., Hughes, E.K., a Jones, L. (2014). 'Does language dominance affect cognitive performance in Bilinguals? Lifespan evidence from preschoolers through older adults on Card Sorting, Simon, and Metalinguistic Tasks'. Frontiers in Psychology.

 

McAllister, F., Blunt, A., Prys, C., Evans, C., Jones, E., ac Evans, I. (2013). 'Exploring Welsh speakers’ language use in their daily lives'. Beaufort Research.

 

Cunliffe, D., Morris, D., a Prys, C. (2013). 'Young Bilinguals' Language Behaviour in Social Networking Sites: The Use of Welsh on Facebook'. Journal of Computer-Mediated Communication. Cyfrol 18, Rhifyn 3, tudalennau 339–361

Cunliffe, D., Morris, D., Prys, C. (2011) ‘Investigating the differential use of Welsh in young speakers’ social networks: a comparison of communication face-to-face, in electronic texts and on social networking sites’ yn ‘Minority Languages and Social Media: Participation, Policy and Perspectives’ Multilingual Matters.

Morris, D., Cunliffe, D., Prys, C. (2011) 'Social networks and minority languages speakers: the use of social networking sites among young people', Sociolinguistic Studies (2011).

Cunliffe, D., Morris, D., Prys, C. (2011) 'Young people’s use of Welsh on Facebook', Journal of Computer-Mediated Communication (2011).

Prys, C. (2010) 'Use of Welsh in the third sector in Wales'. Contemporary Wales. Cyfrol 23, Rhifyn 1, Awst 2010 , pp. 184-200 (17).

Muntz, R., Edwards, R.T., Tunnage, B., Prys, C., Roberts, G. (2006) 'Development of a Welsh language version of the EQ-5D Health-Related Quality of Life Measure. Stage one: Transition'. The British Psychological Society. The Psychologist in Wales: Cyfrol 18, Haf 2005 ISSN: 1468-4756, pp.21-25 (Fersiwn Saesneg); 22-26 (Fersiwn Cymraeg).

Dysgu

SCS2007 Theori Gymdeithasol (20 credits)
SCU2001 Dulliau Ymchwil (20 credits)
SCS3009 Theori Gymdeithasegol Gyfoes (20 credits)
SCU3001 Methodoleg Ymchwil (20 credits)

Gweithgareddau

Diddordebau Academaidd

 

North American Association for Celtic Language Teachers - Member at Large, 2008 - Presennol

Ganolfan ESRC dros Ymchwil i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd - Research Associates

Cynhadleddau Academaidd

 

Language Choice and Neo-liberalism in Contemporary Social Policy, NAACLT, Ynys Manaw, 2011.

The use of Welsh in the third sector in Wales, Cyfres Seminarau Ysgol Gwyddorau Cymdeithas Bangor, 2011.

The use of Welsh on Social Networking Sites, 41st Poznan Linguistics Meeting, Prifysgol Poznan, Glad Pwyl, 2010.

Social Networking Sites and the Celtic languages, NAACLT, Sabhal Mòr Ostaig, Ynys Skye, Gorffennaf 2010.

Investigating the differential use of Welsh in young speakers’ social networks: a comparison of communication face-to-face, in electronic texts and social networking sites, Mercator, Prifysgol Aberystwyth, 2010.

‘Everyone’s Language’: The use of Welsh outside the public sector, NAACLT, Efrog Newydd 2009.

Professionalizing Language Planning in Wales, NAACLT, Prifysgol Rio Grande, Ohio, 2008.

Y Gymraeg yn y Sector Wirfoddol: Profiadau Defnyddwyr, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 2008.

Use of Welsh in the voluntary sector in Wales: a guide for language planners, NAACLT, Kingston, Ontario, 2007.

EQ-5D CYMRU: Update on the Welsh Language Version of the Quality of Life Questionnaire, Welsh Health Economists Group, Caerdydd, 2004.

Insist on Living: A Sociolinguistic Study of a Campaign to Halt the Decline of the Welsh Language 1952-1960, NAACLT, San Francisco, 2003.