Beth rydw i’n ei wneud os nad yw fy ngherdyn adnabod gen i?

Plis galwch heibio Adeilad Deiniol i ofyn wrth ddesg y llyfrgell.