Cyfarwyddwyr ÔL-raddedigion Ymchwil Colegau ac Arweinwyr Ôl-raddedig Ymchwil Ysgolion ym Mhrifysgol Bangor

Enw E-bost Ysgol

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Dr Helena Miguelez-Carballeira h.m.carballeira@bangor.ac.uk

College Director

Dr Gwion Williams gwion.williams@bangor.ac.uk

Ysgol Busnes Bangor

Dr Eirini Sanoudaki /

Dr Maureen McCue

e.sanoudaki@bangor.ac.uk ;

m.mccue@bangor.ac.uk

Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth
Dr Wei Shi w.shi@bangor.ac.uk Ysgol y Gyfraith
Professor Gerwyn Wiliams Gerwyn@bangor.ac.uk Ysgol y Gymraeg
Professor Pwyll Ap Sion papsion@bangor.ac.uk Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau
Dr Robin Mann r.mann@bangor.ac.uk Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

Dr James McDonald j.mcdonald@bangor.ac.uk

College Director

Dr Neal Hockley n.hockley@bangor.ac.uk

Yr Amgylchedd ,Ysgol Gwyddorau Naturiol

Dr Nathalie Fenner n.fenner@bangor.ac.uk Bioleg,Ysgol Gwyddorau Naturiol
Dr Martina Lahmann m.lahmann@bangor.ac.uk Cemeg, Ysgol Gwyddorau Naturiol
Dr Line Cordes l.cordes@bangor.ac.uk Ysgol Gwyddorau Naturiol
Dr William J. Teahan w.j.teahan@bangor.ac.uk Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

Coleg Gwyddorau Dynol

Prof Debbie Mills d.l.mills@bangor.ac.uk College Director
Mr Graham French g.k.french@bangor.ac.uk Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
Dr Sion Williams hss042@bangor.ac.uk Ysgol Gwyddorau Iechyd
Dr Richard Binney r.binney@bangor.ac.uk Ysgol Seicoleg
Dr Ross Roberts ross.roberts@bangor.ac.uk Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer
Dr Christopher Staples c.staples@bangor.ac.uk Ysgol Gwyddorau Meddygol

Cysylltu â Ni